• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Jezioro Lubieńskie

  • Jezioro Lubieńskie

  • Jezioro Lubieńskie

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 28.02.2017 r. (wtorek) o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Ptasia Grypa.

 

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

ogniwa fotowoltaiczne1W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursem nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne, istnieje możliwość skorzystania przez mieszkańców gminy z 50% dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych.  Zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 4 marca (sobota) 2017r. o godz. 11:00, w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.

azbestUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje osoby chcące skorzystać z dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie. Środki podobnie jak w roku ubiegłym pochodzą z WFOŚiGW w Toruniu.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu do dnia 28 lutego 2017 r.

Wniosek do pobrania --tutaj--

placzabawlubienW dniu 21 lutego ogłoszono przetarg na budowę placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Zadanie polegać będzie na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni oraz montażu elementów zabawowych między innymi piramidy wspinaczkowej i karuzeli typu tornado. Zadanie to wpisane jest w Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki i ma szanse na otrzymanie dofinasowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r. Wykonawcy zainteresowani zamówieniem swoje oferty mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie do 10 marca br.

studnie rys2Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest wykonanie instalacji technologicznej dla budowy studni głębinowej nr 2 w miejscowości Kaliska oraz przyłącza wodociągowego do istniejącego przewodu tłocznego, który aktualnie stanowi tranzyt wody ze studni głębinowej nr 1 do stacji uzdatniania wody. Nowa studnia głębinowa zasili w wodę zmodernizowaną w ubiegłym roku stację uzdatniania wody w miejscowości Narty przyczyniając się do zwiększenia możliwości poboru wody. Wykonawcy zainteresowani zamówieniem swoje oferty mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie do 7 marca br.

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 21.02.2017 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: Sprawozdanie z prac komisji za 2016 rok.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

plkPLK ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie prac pomiędzy Toruniem a Kutnem na odcinku Ostrowy – Otłoczyn (linia nr 18). Przebudowane zostaną perony na stacji Kaliska Kujawskie i przystanku osobowym Wiktorowo. Wyposażone będą w wiaty, nowe oświetlenie i tablice informacyjne wraz z dojściami przyjaznymi dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. 

Prace obejmą także wymianę torów, remont 9 obiektów inżynieryjnych oraz przebudowę sieci trakcyjnej na szlaku Kaliska Kujawskie – Czerniewice. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa dzięki remontom przejazdów kolejowo – drogowych, na których m.in. wymieniona będzie nawierzchnia, zamontowane nowe urządzenia rogatkowe wraz sygnalizacją. 

Na odcinku Kutno – Włocławek oraz Nieszawa Waganiec – Aleksandrów Kujawski zostaną wymienione urządzenia, które zapewnią płynniejszy przejazd pociągów oraz zapewnią większą przepustowość linii kolejowej.

Więcej informacji --tutaj--

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 17.02.2017 r. (piątek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: Podział dotacji dla klubów sportowych.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

105e0arimrOd 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmował będzie wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną. Więcej informacji na stronie ARiMR --tutaj--

7db33e74d6dfb0aEkipa znanego z Polsat Play programu POSZUKIWACZE HISTORII nagrała kolejny odcinek o znalezisku historycznym z Gminy Lubień Kujawski. „Poszukiwacze” przy okazji nakręcania odcinaka o wątku bitwy pod Szewem z 22 listopada 1863 r. oraz weryfikacja pozostałości pochówków ze zbiorowej mogiły w tej miejscowości natrafili na wyjątkowe i dużo starsze znalezisko. Odcinek można obejrzeć bezpłatnie na stronie IPLA.TV --tutaj--SAPE ERROR: Нет файла /home/lubien6c/ftp/templates/schoolpro/images/cache/41783f2880e45983007213998a3b1a76/links.db. Создать не удалось. Выставите права 777 на папку.