• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

drogiDokonano wyboru wykonawcy, który przebuduje drogi gminne w miejscowościach Kłóbka i Rzegocin. Najkorzystniejszą ofertę w zakończonym postępowaniu przetargowym złożyło Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Włocławka z kwotą prawie 1,6 mln. zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 29 czerwca br. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie ponad 3 km dróg gminnych w miejscowościach Kłóbka i Rzegocin do granicy gminy z Gminą Kowal. Inwestycja obejmuje m.in. budowę chodnika na odcinku od drogi powiatowej Modlibórz – Chodecz do cmentarza parafialnego w Kłóbce wraz z budową miejsc parkingowych i przejścia dla pieszych przy cmentarzu. Zadanie jest w 50% współfinansowane środkami z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.