• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

SanikoW dniu 9 kwietnia br. dokonano otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski. Najkorzystniejszą cenowo ofertę w postępowaniu złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” z Włocławka. Firma zajmie się świadczeniem usług od 1 września br. z chwilą wygaśnięcia umowy z obecnym wykonawcą firmą TONSMEIER Centrum z Kutna.