• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

wymarzniecieBurmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ujemnych skutków przezimowania na terenie Gminy Lubień Kujawski. Zgodnie z Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, ujemne skutki przezimowania oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin bądź całkowitej utracie plonu lub jego części.

W związku z powyższym rolnicy mogą w dalszym ciągu składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 roku. Szkody w uprawach należy zgłosić przed likwidacją plantacji, tj. w terminie umożliwiającym komisji przeprowadzenie lustracji upraw. Dane zawarte w zgłoszeniu powinny opierać się na powierzchni i strukturze upraw wskazanej przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe 2018. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat oraz w roku wystąpienia szkód.

Na podstawie wniosku oraz wizyty w terenie wypełniony zostanie protokół. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pok. nr 17, czynny w godzinach 7:30-15:30 lub na stronie internetowej www.lubienkujawski.pl. Szczegółowych informacji udziela Pan Krzysztof Lach, nr tel. (54) 284 43 52.

Do pobrania:
- Wniosek
- Oświadczenie