• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

oczyszczGmina Lubień Kujawski ogłosiła kolejny przetarg na przebudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. Zadanie miało pierwotnie realizować najpierw konsorcjum firm Becker - Warkop Sp. z o.o. oraz Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o., które ostatecznie odstąpiło od umowy płacąc 110 tys. zł. kary umownej, a następnie firma Ka-Bo Karol Borkowski z Włocławka, która po wygranym przetargu odmówiła podpisania umowy tracąc wadium w wysokości 20 tys. zł. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie do 21 listopada br. Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.