• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

0001 30002 2

syrena

W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotycząca zagrożenia z powietrza.

 

 

1200px ZUS logo.svgZUS Oddział w Toruniu wraz ze wszystkimi podległymi jednostkami terenowymi tj. w placówkach ZUS we Włocławku, w Grudziądzu, w Brodnicy, w Lipnie, w Aleksandrowie Kujawskim, w Golubiu- Dobrzyniu oraz w Rypinie od 19 listopada do 30 listopada uruchamia dla wszystkich zainteresowanych lekarzy oraz asystentów medycznych:

 1. Dodatkowe szkolenia dotyczące wystawiania e-ZLA, które będą się odbywać od 19.11.2018r. do 30.11.2018r.  w dni robocze. Rozpoczęcie szkolenia  o godzinie 14:00;
 2. „Białe soboty”, które zostały zaplanowane na 17.11.2018r. oraz 24.11.2018r. w godzinach od 9:00 do 14:00 we wszystkich naszych  placówkach ZUS i dodatkowo w dniu 17.11.2018r. w Centrum Handlowo- Rozrywkowym Atrium  COPERNICUS w Toruniu  w godzinach od 10:00 do 15:00;
 3. Wydłużone godziny pracy dedykowane lekarzom i asystentom medycznym we wszystkie dni robocze począwszy od 19.11.2018r. do 30.11.2018r. Dyżury będą trwały od godz. 15:00 do godziny 18:00.

 

komisjaoDnia 16 listopada 2018 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PODMIOTOWE

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXXVII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Lubień Kujawski.
 2. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wolne wnioski, zapytania.
 7. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

 

oczyszczGmina Lubień Kujawski ogłosiła kolejny przetarg na przebudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. Zadanie miało pierwotnie realizować najpierw konsorcjum firm Becker - Warkop Sp. z o.o. oraz Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o., które ostatecznie odstąpiło od umowy płacąc 110 tys. zł. kary umownej, a następnie firma Ka-Bo Karol Borkowski z Włocławka, która po wygranym przetargu odmówiła podpisania umowy tracąc wadium w wysokości 20 tys. zł. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie do 21 listopada br. Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

0001 1

komisjaoPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 08.11.2018 r. (czwartek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

wodociagZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim, informuję, o przerwie w dostarczaniu wody do gospodarstw domowych w miejscowości GLIZNOWO w dniu 07.11.2018r. (ŚRODA) w godz. od 08:00 do 12:00.

 

 

 

 

obraczki

Pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego i chciałyby otrzymać od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, tel. 54 2844332. W tym roku jubileusz 50-lecia obchodzą pary, które związek małżeński zawarły w 1968 roku.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Lubień Kujawski. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do dnia 30 listopada 2018r.

Przy zgłaszaniu par należy podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

2

Do Urzędu wpłynęło aż 26 różnych propozycji nazwy Żłobka Samorządowego, który za kilka tygodni rozpocznie działalność w Lubieniu Kujawskim.

W ankiecie przedstawiamy 10 najciekawszych propozycji i zapraszamy do udziału w głosowaniu!

Zgodnie z Regulaminem głosowanie będzie trwało od 5 listopada do 16 listopada 2018 r. Propozycja nazwy, która uzyska najwięcej głosów i tym samym największą aprobatę mieszkańców, stanie się oficjalną nazwą naszego Żłobka.

Głosowanie dostępne --tutaj--