• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego i chciałyby otrzymać od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, Tel. 54 2844332. W tym roku jubileusz 50-lecia obchodzą pary, które związek małżeński zawarły w 1965 roku.                              

Jak co roku Burmistrz Lubienia Kujawskiego podejmuje inicjatywę organizacji Złotych Godów. Ze względów organizacyjnych raz w roku występuje do Prezydenta RP o odznaczenie par, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Mając na uwadze wszystkie pary, wnioski sporządzane są na koniec roku kalendarzowego, w którym przypada Jubileusz.

Prosimy o zgłaszanie par małżeńskich, które zawierały związek małżeński w roku 1965 a obecnie mieszkają na terenie naszego miasta i gminy.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31 lipca 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubieniu Kuj. (osobiście - pokój nr 22, telefonicznie – 54 2844332). Przy zgłaszaniu par należy podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.


Będzie nam miło spotkać się ze wszystkimi Jubilatami.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłóbce serdecznie zaprasza na Odpustową Zabawę Taneczną, która odbędzie się 04.07.2015 (tj. sobota) w godzinach od 21:00 do 3:00.

 

 

W dniu 1 lipca br. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wydał zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.

Treść zarządzenia --tutaj--

 

 

Lubieńskie Stowarzyszenie Trzeźwości "Barka" wraz z Ośrodkiem Kultury zorganizowali rodzinny  piknik, na którym widzowie mogli wysłuchać i obejrzeć występy  wychowanków Ośrodka Kultury z Lubienia Kujawskiego oraz zaproszonych  wykonawców. Dzieci bawiły się w różnych grach i zabawach. Dorośli  skorzystali z darmowego pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu,  badania poziomu cukru we krwi. Popularnością u dorosłych jak i dzieci cieszyły się alkogogle - symulujące nietrzeźwość.

Uczestnicy mogli skosztować domowego żurku, jogurtów i soków rozdawanych przez członków stowarzyszenia.

Na zakończenie,  specjalnie dla dzieci, strażacy zrobili krótki pokaz sprzętu strażackiego z kurtyną wodna w roli głównej.

Galeria Zdjęć --tutaj--

Z okazji święta województwa kujawsko-pomorskiego w minioną niedzielę w centrum miasteczka odbył się koncert carillonowy. Wykonawcą koncertu była toruńska kompozytorka i carillonistka - Magdalena Cynk. Koncert zgromadził liczna grupę słuchaczy, którzy mogli wysłuchać  atrakcyjny repertuar muzyczny, na nietypowym instrumencie jakim są dzwony.

Galeria Zdjęć --tutaj--

W dniu dzisiejszym Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak podpisali w Toruniu umowę na dofinansowanie przebudowy drogi Gocław – Gole kwotą 148 tys. zł.  Pieniądze na dotację pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i będą wykorzystane w 2015 roku. Przypomnijmy, że 3 czerwca bieżącego roku przekazano plac budowy Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka, która dokona przebudowy drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole w gminie Lubień Kujawski. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 335.076.11zł w terminie do 31.08.2015r.

W dniu 26 czerwca rozpoczął się sezon letni nad Jeziorem Lubieńskim. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z miejsca wykorzystywanego do kąpieli czuwać będzie Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Włocławka. Przed otwarciem sezonu zostało wykonane badanie wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wydał ocenę bieżącą jakości wody i stwierdził, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli jest przydatna do kąpieli.

Ocena bieżąca jakości wody

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów "Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa, a położonych na terenie gminy Lubień Kujawski na lata 2014-2023".

Treść obwieszczenia --tutaj--

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn "Zakup i dostawa ciągnika rolniczego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim".

Załączniki do pobrania --tutaj--