• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dzisiejszego dnia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim, odbyło się pierwsze spotkanie sołtysów, w którym uczestniczył także Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński. Na spotkaniu był poruszany między innymi temat Funduszu Sołeckiego.

Galeria Zdjęć --tutaj--

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 15.05.2015 r. (piątek) o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

 

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 maja br. w godzinach porannych w wieku 93 lat zmarł ks. kan. Alojzy Siedlewski, wieloletni proboszcz par. Kłóbka. W kapłaństwie przeżył prawie 64 lata, z czego w Kłóbce 51 lat.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 maja (środa): o godz. 10.30 w Kłóbce odprawiona zostanie Msza św. pogrzebowa. Po niej ciało zmarłego zostanie przewiezione na cmentarz w Dębnie Królewskim, gdzie o godz. 15 zmarły kapłan zostanie pochowany

 

 

 

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają:

Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marek Małachowski wraz z radnymi Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 13.05.2015 r. (środa) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

 

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

W dniu 3 maja 2015 r. w naszej gminie, odbyły się uroczystości związane z obchodami „Dnia Strażaka” i święta ich patrona św. Floriana. W kościele parafialnym p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim zgromadzili się druhowie z jednostek OSP z Lubienia Kujawskiego oraz Morzyc. We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe: OSP, Zespołu Szkół Podstawowych z Lubienia Kujawskiego, harcerzy oraz Koła Łowieckiego „Kuropatwa”. Po zakończeniu uroczystości w kościele, strażacy i goście spotkali się w sali OSP w Lubieniu Kujawskim. Wśród zaproszonych gości byli obecni: przewodniczący rady miejskiej Lubienia Kujawskiego – p. Marek Małachowski, proboszcz parafii w Lubieniu Kujawskim - ks. Dariusz Sieczkowski, ks. Karol Kolenda oraz myśliwi z koła łowieckiego „Kuropatwa” w Lubieniu Kujawskim.

Natomiast na msze świętą w kościele parafialnych w Kłóbce p.w. Św. Prokowa, przybyli druhowie z OSP w Bilnie oraz Krzewie z pocztami sztandarowymi. Po wspólnej modlitwie i przekazaniu życzeń z okazji „Dnia Strażaka”, strażacy kontynuowali obchody swego święta w remizie OSP w Bilnie. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Lubienia Kujawskiego – p. Marek Wiliński, z-ca przewodniczącego rady powiatu we Włocławku – p. Zygmunt Wierzowiecki, radny rady powiatu włocławskiego – p. Bogdan Domżalski, proboszcz parafii w Kłóbce - ks. Leszek Buczkowski oraz księża seniorzy - ks. kanonik Alojzy Siedlecki i ks. prałat Jan Fornalczyk, darczyńcy i sponsorzy jednostki OSP Bilno. Podczas spotkania, 11 druhów zostało odznaczonych brązowymi, srebrnymi i złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa, przez burmistrza Lubienia Kujawskiego oraz prezesa zarządu miejsko-gminnego OSPRP – p. Jacka Kosmalskiego.

Autor tekstu Pan Jacek Kosmalski

Galeria zdjęć wykonanych przez Pana Tomasz Gawrysiaka --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 12.05.2015 r. (wtorek) o godzinie 11:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: organizacja spotkania z młodzieżą.

 

                                                           Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku powiadamia hodowców przeżuwaczy (bydło, owce, kozy) o konieczności informowania właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest dostawa (wynikająca z bieżącego zapotrzebowania) kruszywa mineralnego - żwiru łamanego frakcji 0 - 31,5 mm przeznaczonego na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Lubień Kujawski w 2015 roku, w ilości 2500 ton, realizowana pojazdami wyposażonymi w urządzenia samowyładowcze, w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Oferty w przetargu można składać do 15 maja 2015 roku. Planujemy, że kruszywo trafi na drogi w czerwcu br.