• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

ostrzmeteo13

ostrzmeteo122018

komisjaoDnia 20 kwietnia 2017 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

        

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXIX Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

    II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2025.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Szkolną i ul. Wojska Polskiego w mieście Lubień Kujawski.
 4. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Wolne wnioski, zapytania.
 9. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

 

DSC 4399

Trwają prace budowlane związane z przebudową dwóch placów zabaw w Lubieniu Kujawskim. Zadania realizuje firma SK - MEDICO Sebastian Ilczuk z Miączyna. Nowe place zabaw mają powstać w terminie do 5 maja br..

Pierwszy plac zabaw budowany jest przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Zadanie polegać będzie na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni oraz montażu elementów zabawowych. Inwestycja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki i jest współfinansowana w 63,63% z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. Pierwotnie plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim miała wykonać w terminie do 30 września 2017 roku firma WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia. Wykonawca nie przystąpił jednak do realizacji zadania w efekcie, czego gmina rozwiązała z firmą umowę naliczając jej kary umowne w wysokości 25 tys. zł.  Środki te zostały w 2017 roku w całości przeznaczone na zakup nowego sprzętu i wyposażenia dla przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim.

Drugi plac zabaw powstaje na miejscu dotychczasowego placu zabaw przy ul. Polnej
w Lubieniu Kujawskim. Plac zabaw budowany jest w tradycyjnej technologii – nawierzchni piaskowej. Stary plac zabaw przy ul. Polnej wybudowany był w 2013 roku przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Andrzeja Łataś z Kielc. Wybudowanego ówcześnie placu zabaw z uwagi na liczne zastrzeżenia co do jakości wykonanych prac gmina nie odebrała a w 2014 roku z wykonawcą rozwiązano umowę nie dokonując zapłaty za wykonane prace.

DSC 4376Trwają roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kłóbka. Inwestycja obejmuje m.in. budowę chodnika na odcinku od drogi powiatowej Modlibórz – Chodecz do cmentarza parafialnego w Kłóbce wraz z budową miejsc parkingowych i przejścia dla pieszych przy cmentarzu. Zadanie realizuje Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Włocławka. Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie do 29 czerwca br. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Radny Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Lech Kraszewski podczas wizytacji placu budowy.

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 17.04.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: udzielenie / nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

cyganie

wymarzniecieBurmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ujemnych skutków przezimowania na terenie Gminy Lubień Kujawski. Zgodnie z Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, ujemne skutki przezimowania oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin bądź całkowitej utracie plonu lub jego części.

W związku z powyższym rolnicy mogą w dalszym ciągu składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 roku. Szkody w uprawach należy zgłosić przed likwidacją plantacji, tj. w terminie umożliwiającym komisji przeprowadzenie lustracji upraw. Dane zawarte w zgłoszeniu powinny opierać się na powierzchni i strukturze upraw wskazanej przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe 2018. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat oraz w roku wystąpienia szkód.

Na podstawie wniosku oraz wizyty w terenie wypełniony zostanie protokół. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pok. nr 17, czynny w godzinach 7:30-15:30 lub na stronie internetowej www.lubienkujawski.pl. Szczegółowych informacji udziela Pan Krzysztof Lach, nr tel. (54) 284 43 52.

Do pobrania:
- Wniosek
- Oświadczenie

 

pcpr2018

DSC 4358Trwają prace remontowe budynku Szkoły Podstawowej w Kłóbce. W ramach zaplanowanych w szkole prac wykonana została już nowa instalacja centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej, docieplenie pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych oraz nowa elewacja, na dachu szkoły wybudowana została instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej, wykonano energooszczędne oświetlenie typu LED, przeprowadzono remonty łazienek, gabinetu pomocy medycznej oraz biblioteki. Generalnym Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Część prac towarzyszących wykonywanych jest w systemie gospodarczym. Prace o wartości prawie 0,9 mln. zł. są w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dodatkowo w ramach poprawy wizerunku zewnętrznego otoczenia szkoły prowadzone są roboty branży zieleń oraz wykonywane jest nowe ogrodzenie. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, dyrektor szkoły Aleksander Rutkowski, Radny Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Lech Kraszewski podczas wizytacji wykonanych prac.