• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

drogiDokonano wyboru wykonawcy, który przebuduje drogi gminne w miejscowościach Kłóbka i Rzegocin. Najkorzystniejszą ofertę w zakończonym postępowaniu przetargowym złożyło Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Włocławka z kwotą prawie 1,6 mln. zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 29 czerwca br. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie ponad 3 km dróg gminnych w miejscowościach Kłóbka i Rzegocin do granicy gminy z Gminą Kowal. Inwestycja obejmuje m.in. budowę chodnika na odcinku od drogi powiatowej Modlibórz – Chodecz do cmentarza parafialnego w Kłóbce wraz z budową miejsc parkingowych i przejścia dla pieszych przy cmentarzu. Zadanie jest w 50% współfinansowane środkami z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

 
DomdzieckaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał oceny ofert w konkursie na finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „Maluch+” 2018. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków jest projekt gminy Lubień Kujawski z kwotą przyznanego dofinansowania 600 tys. zł. z przeznaczeniem na utworzenie w Lubieniu Kujawskim Żłobka Samorządowego. Żłobek ma być uruchomiony w budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim przy ul 1 Maja 44 przekazanym w bieżącym roku gminie przez powiat włocławski. W utworzonym żłobku ma powstać w pierwszym etapie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat.  Żłobek ma zostać oddany do użytkowania najpóźniej w styczniu 2019 roku.
 
Wyniki naboru --tutaj--

walentynki2018

urzadUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu dokonał pozytywnej oceny wniosku Gminy Lubień Kujawski dotyczącego zakupu sprzętu i wyposażenia przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Gminie przyznano ponad 100 tys. zł. dotacji na zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD,  tablicy interaktywnej oraz sprzętu komputerowego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną także zajęcia dodatkowe z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz kompetencji społecznych. Realizację zadań planuje się do 31 sierpnia 2018 roku.

27356097 1651631428216927 907679217445611527 o22 stycznia 2018r. w ZS w Kłóbce gościli niecodzienni goście - Babcie i Dziadkowie, Towarzystwo Miłośników Kłóbki oraz zespół wokalno - instrumentalny z Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci i młodzież pod czujnym okiem wychowawczyń - p. Magdaleny Jędrusiak, p. Romany Lewandowskiej, p. Jadwigi Rutkowskiej, p. Renaty Stańczak, p. Ewy Lewandowskiej, p. Barbary Andrzejewskiej, p. Agnieszki Woźniak, p. Karoliny Lewandowskiej, p. Hanki Łusiak - przygotowały program artystyczny i Jasełka. Czas spędzony w szkole umilił gościom słodki poczęstunek. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy zdrowia, radości i samych spokojnych dni. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO :)

Galeria zdjęć na profilu Facebook ZS Kłóbka --tutaj--

ostrzmeteo7

podtopieniaW związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. powodujących nadmierne rozmięknięcia gleby i lokalne podtopienia, a tym samym niemożność zebrania niektórych plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin, uprzejmie prosimy o zgłoszenie się właścicieli podtopionych gospodarstw z terenu Gminy Lubień Kujawski oraz podanie danych dotyczących:

 1. Właściciela gospodarstwa podtopionego.
 2. Powierzchni podtopień.
 3. Areału z którego nie zebrano plonów.
 4. Głównych upraw, których zbioru nie dokonano.
 5. Szacunkowej wartość nie zebranych plonów.
 6. Areału, na którym nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych.
 7. Areału, na którym nie dokonano zasiewu zbóż ozimych.

Zebrane informacje pozwolą na zobrazowanie i ocenę sytuacji w naszym województwie. Dane te będą podstawą do ewentualnego wystąpienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do MRiRW o udzielenie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw. 

Zgłoszenia przyjmujemy w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

 

fotowoltaikaUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu dokonał pozytywnej oceny wniosku Gminy Lubień Kujawski dotyczącego wspierania działań wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Gminie przyznano 0,5 mln. zł. dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej położonych na terenie gminy. Dotacja pokrywa 50% kosztów budowy instalacji, natomiast pozostałe środki pochodzić będą z wpłat mieszkańców, którzy w 2017 roku zgłosili chęć udziału w projekcie oraz budżetu gminy. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej powstaną m.in. na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, budynkach remiz ochotniczych straży pożarnych w Bilnie, Kanibrodzie, Kłóbce oraz Morzycach. Planuje się, że montaż pierwszych instalacji rozpocznie się jeszcze w kwietniu 2018 r.

Ponadto w ramach unijnego projektu dotyczącego termomodernizacji szkół w bieżącym roku instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na budynkach szkół w Kłóbce, Kaliskach i Kanibrodzie.

DSC 8500Trwają prace związane z termomodernizacją budynków szkół w Kłóbce i Kaliskach. W ramach prac wykonana zostanie termomodernizacja budynków tj. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, docieplenie pokrycia dachowego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż wewnątrz szkoły nowego oświetlenia typu LED oraz budowa na dachu budynków instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Zadania są w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na zdjęciach pierwsza zamontowana instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej na budynku szkoły w Kłóbce oraz postęp prac przy dociepleniu budynku szkoły w Kaliskach.