• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

odrInformujemy, iż zgodnie z  informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  istnieje możliwość zgłaszania do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim szkód powstałych w uprawach polowych w związku z wystąpieniem w okresie od 23 lutego do 5 marca bieżącego roku fali mrozów.

Zainteresowanych rolników zapraszamy do składania wniosków w terminie do 13.04.2018 r.

Dane zawarte w zgłoszeniu powinny opierać się na powierzchni i strukturze upraw wskazanej przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe 2018r. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim pokój nr. 17 oraz na stronie internetowej http://www.lubienkujawski.pl/

Szczegółowe informacje udziela Pan Krzysztof Lach tel: (54) 284 43 52.

Do pobrania:

- Wniosek

- Oświadczenie

 

życzeniawielkanoc2018

ostrz102018

komisjaPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 29.03.2018 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: bieżąca koordynacja wdrażania nowych placówek – Żłobek w Lubieniu Kujawskim.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

 

DSC 9114Trwają prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowościach Dziankówek. Nowa droga długości ponad 2,8 km połączy zjazd autostradowy w miejscowości Siemiony z drogą powiatową Białotarsk – Lubień Kujawski w miejscowości Dziankówek. Wykonawcą robót jest firma DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Obecnie wykonywane są prace ziemne, korytowanie oraz podbudowa na bazie kamienia wapiennego. Zgodnie z założeniami nowe drogi zyskają nawierzchnie asfaltowe najpóźniej do końca kwietnia br.. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Radny Rady Miejskiej Andrzej Sierakowski podczas wizytacji placu budowy.

kslubieniankaW miniony weekend Polcalc Lubienianka Lubień Kujawski zaingerowała rundę wiosenną na stadionie w Lubieniu Kujawskim meczem z drużyną Wisły Dobrzyń. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy wynikiem 2-1. Był to pierwszy mecz drużyny z Lubienia Kujawskiego w nowych barwach tytularnego sponsora firmy Polcalc Sp z o.o. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

20180322 energia2Przy około 1,5 tysiąca budynków mieszkalnych w regionie pojawią się panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii będą też działać przy budynkach publicznych oraz placówkach medycznych. Zarząd województwa przyznał dofinansowanie na realizację 46 tego typu projektów ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród beneficjentów programu jest gmina Lubień Kujawski z kwotą dofinansowania 500 tys. zł. 

- Inwestycje w odnawialne źródła energii nie tylko generują oszczędności, ale dzięki zmniejszeniu emisji szkodliwych pyłów do atmosfery przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Większość projektów, na realizację których rozdysponowaliśmy wsparcie, dotyczy montażu takich instalacji bezpośrednio w gospodarstwach domowych ­ – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W wyniku rozstrzygniętego w lutym konkursu zarząd województwa rozdysponował 17,5 miliona złotych wsparcia z RPO na realizację 46 projektów dotyczących budowy mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, a także placówkach medycznych. Większość to przedsięwzięcia przygotowane przez samorządy lokalne i skierowane bezpośrednio do mieszkańców.

Więcej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu --tutaj--

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 27.03.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: monitorowanie porządku na terenie całej gminy.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 23.03.2018 r. (piątek) o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: wyłapywanie bezdomnych psów i kotów na terenie Gminy Lubień Kujawski oraz kwoty przeznaczone na ten cel.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

 

komisjaoDnia 28 marca 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXVIII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie obwodów głosowania.
 2. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 4. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Wolne wnioski, zapytania.
 9. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski