• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 4660W dniu 18 października br. w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Podczas sesji Radni podejmowali uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie, nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Gminy Lubień Kujawski Panu Tadeuszowi Makowskiemu oraz przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla części wsi Kaliska.

Sesja była już ostatnią sesją Rady Miejskiej w kadencji 2014 – 2018. Na zakończenie sesji Burmistrz, Radni oraz osoby uczestniczące w obradach kolejno zabierali głos dziękując za mijającą kadencje. W sposób szczególny dziękowali za współprace w Radzie Miejskiej, Radni, którzy nie ubiegają się już o powtórny wybór tj. Adam Maciejewski z Lubienia Kujawskiego oraz Andrzej Jędrusiak z Szewa. Burmistrz Marek Wiliński oraz Przewodniczący Rady Marek Małachowski podziękowali Radnym, pracownikom urzędu, sołtysom oraz wszystkim osobom, którzy w mijającej kadencji współpracowali z Radą. 

W sesji udział brali także Radni Powiatu Włocławskiego tj. Przewodniczący Rady Zygmunt Wierzowiecki oraz Bogdan Domżalski. Radni Powiatowi podziękowali za dotychczasową współprace z gminą w imieniu samorządu powiatu.

uid 8488790f38bf7781aea1cc0437a6c5d31533225103277 width 1600 play 0 pos 0 gs 0 height 900W dniu 17 października br. Sąd Okręgowy we Włocławku wydał postanowienie o konieczności sprostowania nieprawdziwych informacji i przeproszenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego przez kandydata na Burmistrza Ireneusza Gdaka za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w swojej ulotce wyborczej oraz w wypowiedzi w telewizji CW 24. 

Treść przeprosin:

"Ja, Ireneusz Gdak, kandydat na Burmistrza Lubienia Kujawskiego z ramienia Komitetu Wyborczego KWW-RAZEM DLA GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI oświadczam, że nieprawdziwe są rozpowszechnione przeze mnie w wywiadach telewizyjnych i ulotkach informacje:

 1. iż kredyt, na zaciągniecie którego Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim wyraziła zgodę podczas sesji w dniu 17.07.2018 r., skutkować będzie ograniczeniem inwestycji przez całą kolejną kadencję oraz skutkować może brakiem środków na zasiłki dla osób potrzebujących;
 2. iż Burmistrz Marek Wiliński obiecał w poprzedniej kampanii pensję dla siebie w wysokości 5.000 zł i tej obietnicy nie dotrzymał;
 3. iż Burmistrz Marek Wiliński naraził Gminę na stratę ponad 250.000 zł tytułem rozliczenia podatku VAT;
 4. iż Burmistrz Marek Wiliński wyprzedał majątek Gminy za ułamek rzeczywistej wartości, czego przykładem jest tzw. „Agronomówka” w Lubieniu Kujawskim sprzedana za 50.000 zł, a wyceniona na ponad 250.000 zł;
 5. iż Burmistrz Marek Wiliński zamierza sprzedać budynek po byłej szkole w Nartach za 96.000 zł;
 6. iż Burmistrz Marek Wiliński nie zapobiegł sprzedaży udziałów przez firmę PKN Orlen firmie Gaz System, która nie jest zainteresowana wydobyciem soli;
 7. iż Burmistrz Marek Wiliński zaprzestał wydawania zasiłków celowych dla osób najbiedniejszych i potrzebujących.
 8. iż w Lubieniu Kujawskim nielegalnie zrzucane są ścieki do jeziora Kaczawka z miejskiej oczyszczalni ścieków;
 9. iż Wojewoda Kujawsko-Pomorski uchylił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kopalni soli w Lubieniu Kujawskim.

Za rozpowszechnianie powyższych nieprawdziwych informacji przepraszam Burmistrza Marka Wilińskiego",

Sąd  nakazał także Ireneuszowi Gdakowi wpłacenie kwoty 5.000,00 zł na rzecz Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych "EUROINTEGRACJA".

DSC 4986W dniu 17 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu podpisano umowę dotacji dla gminy Lubień Kujawski o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na funkcjonowanie żłobka w Lubieniu Kujawskim.

Dofinansowanie wynosi ponad 800 tys. zł. i dotyczy w głównej mierze pokrycia kosztów personelu placówki. Żłobek ma być uruchomiony w budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim przy ul 1 Maja 44 przekazanym w bieżącym roku gminie przez powiat włocławski. W utworzonym żłobku ma powstać w pierwszym etapie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat. Umowę dotacji dla gminy podpisywali w imieniu samorządu województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Sławomir Kopyść, natomiast w imieniu gminy Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak. 

Przypomnijmy, że na utworzenie żłobka tj. prace adaptacyjne obiektu gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 600 tys. zł. 

Więcej informacji z uroczystości podpisania umowy --tutaj--

uid 8488790f38bf7781aea1cc0437a6c5d31533225103277 width 1600 play 0 pos 0 gs 0 height 900W dniu 16 października br. Sąd Okręgowy we Włocławku wydał postanowienie o konieczności sprostowania nieprawdziwej informacji i przeproszenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego za wpis na blogu Jana Koralewskiego z dnia 14.10.2018 r. pt. „Wiliński „strzela w kolano” – sól odpływa w … siną dal”

Treść przeprosin:

"Ja, Jan Koralewski, pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego KWW - RAZEM DLA GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI oświadczam, że nieprawdziwa jest rozpowszechniana przeze mnie informacja, jakoby Wojewoda Kujawsko-Pomorski unieważnił uchwałę Nr XXXIV/310/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski i tym samym nieprawdą jest, że uchwała ta „wylądowała w koszu”

Za rozpowszechnianie powyższej nieprawdziwej informacji przepraszam pana Marka Wilińskiego”.

 

DSC 4609W dniu 10 października br. w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Podczas sesji Radni podejmowali uchwały dotyczące wsparcia remontów gminnych zabytków, ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w m. Dziankowo. Wszystkie uchwały były przez Radnych przyjęte jednogłośnie.

Obradom sesji przyglądali się w ramach zajęć WOS-u gimnazjaliści z Lubienia Kujawskiego. Dziękując młodzieży za udział w sesji Burmistrz Lubienia Kujawskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Małachowski podkreślali, że udział w obradach sesji jest dla młodzieży najlepszą żywą lekcją samorządności.

DSC08070W piątek 12 października 2018 roku w Kubłowie w przepięknej scenerii i przy fantastycznej pogodzie odbył się III BIEG LEŚNY im. Urszuli Pietrzak. Jego organizatorami byli: Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, firma POLCALC oraz Uczniowski Klub Sportowy LUBIENIANKA, którzy po raz kolejny w ten sposób chcieli upamiętnić byłą nauczycielkę wychowania fizycznego z lokalnej szkoły  i propagatorki biegów przełajowych. Ponadto w tym roku organizatorzy chcieli uczcić 100.rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i dlatego udział w tym biegu wzięło 100 osób. Zostały przygotowane trzy trasy dla uczniów klas: IV-VI  SP - 600 metrów, VII – VIII SP i III Gimnazjum – 1000 metrów oraz dorosłych – 2000 metrów. Więcej na stronie ZPO w Lubieniu Kujawskim --tutaj--

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 16.10.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

43878419 326182374812473 1262812623741648896 nUniwersytet Warszawski i Państwowa Akademia Nauk badają mieszkańców Państwa gminy. Efektem projektu będzie skrojony na miarę potrzeb lokalnych plan działań wspierających rozwój. Prosimy o wypełnienie krótkiej https://goo.gl/forms/6XpacikdDSAceMpg2
Więcej informacji o tym projekcie badawczym jest na naszej stronie: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/mrr,analiza-obszarow-zagrozonych-trwala-marginalizacja.,analiza-obszarow-zagrozonych-trwala-marginalizacja.

Dziękujemy za pomoc!

DSC 4959Wykonano prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Stępka. Zadanie realizuje Firma Inżynieryjno Drogowa „DROGTOM” z Włocławka. Inwestycja jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu z programu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na realizację inwestycji gminie przyznano ponad 132 tys. dofinansowania. Na zdjęciu Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Radnym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Jackiem Kosmalskim podczas wizytacji prac na drodze.

dziennauczyciela01 480