• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 14.08.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: ocena stanu jakości wody w związku z komunikatem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

ostrzmeteo34

komisjaoDnia 16 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXXIII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

  

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2025.
 3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 4. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 5. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w m. Kaliska od Polskich Kolei Państwowych S.A.
 6. Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w m. Kaliska.
 7. Uchwała w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji przedsięwzięcia w zakresie gazyfikacji Gminy Lubień Kujawski.
 10. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 12. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Wolne wnioski, zapytania.
 15. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

agroshowBurmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Prezes firmy POLCALC Sp. z o.o. Seweryn Rzepecki, oraz właściciel firmy AGROFARM Beata Matusiak zapraszają rolników oraz osoby związane z rolnictwem z terenu gminy Lubień Kujawski na zorganizowany darmowy wyjazd na Agro Show Bednary 2018. Wyjazd odbędzie się w dniu 21 września br. (piątek) autokarem spod urzędu miejskiego o godz. 7:00 planowany powrót godz. 17:00. W ramach wyjazdu organizatorzy zapewniają transport autokarem oraz bilety wstępu. Zapisy na wyjazd prowadzi Pan Krzysztof Lach, tel. 054 284-43-52. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ostrzmetoupaly

OSA2Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA), które powstaną w Lubieniu Kujawskim. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) mają być wykonane w dwóch wariantach realizacyjnych. Wariant podstawowy z myślą o dorosłych przyprowadzających dzieci na plac zabaw ma powstać przy nowo wybudowanym placu zabaw Zespołu Placówek Oświatowych. Zestaw obejmuje siłownie plenerową oraz strefę relaksu. Wariant rozszerzony z myślą o seniorach i najmłodszych zaplanowano do realizacji w parku miejskim przy planowanym do utworzenia Żłobku i Domu Seniora. Zestaw obejmuje siłownie plenerową, strefę relaksu oraz sprawnościowy plac zabaw. Na realizację Otwartych Stref Aktywności gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota przyznanej dotacji wynosi prawie 75 tys. zł. i stanowi 50% szacunkowej wartości zadań.
 
Więcej o ogłoszonym zapytaniu cenowym --tutaj--

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 10.08.2018 r. (piątek) o godzinie 08:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: plan usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

20180807 111119Trwają prace budowlane związane z budową ścieżki przyrodniczej nad Jeziorem Lubieńskim. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GRUMIX z Budzisławia. Nowa ścieżka ma połączyć już istniejący odcinek wzdłuż linii brzegowej jeziora z parkingiem przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Ścieżka będzie oświetlona oraz będzie nawiązywała stylem do już istniejącej infrastruktury. Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

zakonczenie lata2018