• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

20180108 123929Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kaliskach. W ramach zaplanowanych prac wykonana zostanie termomodernizacja budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, docieplenie pokrycia dachowego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż wewnątrz szkoły nowego oświetlenia typu LED oraz budowa na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Zadanie o wartości prawie 0,9 mln zł jest w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

komisjaPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 10.11.2018 r. (środa) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: plany pracy na 2018 rok.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

logockkolZarządzeniem nr 1/2018 Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. Osoby zainteresowane naborem swoje oferty mogą składać w terminie do 22 styczna br. Więcej o prowadzonym naborze --tutaj--

lsseW związku z planowanymi w bieżącym roku przez Ministerstwo Rozwoju zmianami w zakresie funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, Gmina Lubień Kujawski przy współudziale Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej organizuje spotkanie informacyjne poświęcone możliwością wsparcia przedsiębiorczości. Na spotkanie serdecznie zapraszamy przedsiębiorców już działających bądź dopiero planujących inwestycje na terenie gminy. 
Spotkanie odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 10 stycznia 2018 roku do godziny 15:00. 

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 09.01.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: plany pracy na 2018.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

energiaEnerga informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dnia 10.01.2018 w godz. 09.00 do 11.00 w następujących miejscach: stacja RZEGOCIN. WIKTOROWO 2

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 05.01.2018 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: plan pracy na 2018 rok.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

 

zgkim

azbestUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, że do 28 lutego 2018 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski. Dotacja pokrywa 100% kosztów  demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania nowego pokrycia dachu. Środki dotacji pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ciągu dwóch dotychczasowych lat trwania  programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski (tj. 2016,2017) zdemontowano z dachów łącznie ok. 65 ton oraz unieszkodliwiono łącznie ok. 253 ton azbestu.  

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu do dnia 28 lutego 2018 r.

Wniosek do pobrania --tutaj--

W portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS wystawienie i wysłanie do ZUS elektronicznego zwolnienia lekarskiego jest możliwe już od 1 stycznia 2016 r. Do wystawiania e-ZLA lekarz może też używać aplikacji gabinetowej - jeśli ma ona taką funkcję.

Wystawienie e-ZLA trwa krócej niż wypisanie papierowego zwolnienia. W systemie istnieje dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków rodziny. Wystarczy wpisać PESEL pacjenta, a pozostałe jego dane zapiszą się w e-ZLA automatycznie. E-ZLA, które wystawi lekarz, automatycznie trafia do systemu ZUS. Dlatego nie trzeba dostarczać papierowych zwolnień do ZUS i przechowywać ich drugiej kopii. Lekarz nie musi też pobierać bloczków formularzy ZUS ZLA.

Aby wystawiać e-ZLA na PUE ZUS lekarz musi mieć swój profil na portalu. Jego założenie i zaufanie jest proste i nie zabiera wiele czasu. Można to zrobić samodzielnie lub w placówce ZUS. Zakładanie profili jest też możliwe w placówkach medycznych lub podczas konferencji dla lekarzy – taką potrzebę trzeba zgłosić do ZUS.

E-ZLA musi być podpisane elektronicznie. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego ePUAP, podpisu kwalifikowanego, a od grudnia 2017 r. również za pomocą bezpłatnego certyfikatu wydawanego przez ZUS. Certyfikat można otrzymać w ciąg kilku minut. Podpisanie e-ZLA tym certyfikatem wymaga podania hasła, które ustali sobie lekarz. Rozwiązanie jest bardzo proste. Aby z niego korzystać nie jest potrzebny informatyk a samo podpisanie zwolnienia trwa bardzo krótko.

ZUS będzie w najbliższym czasie aktywnie informował o zmianach i wspierał wszystkich zainteresowanych. Informacji o możliwościach współpracy można szukać w najbliżej placówce ZUS lub na www.zus.pl.