• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

azbestUprzejmie informujemy, iż Gmina Lubień Kujawski rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Program realizowany będzie ze środków budżetu Gminy oraz z dofinansowania przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nabór wniosków potrwa do 28 lutego 2019r. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 18.

Wniosek do pobrania --tutaj--

Ulotka programu Czyste Powietrze2

termomodernizacjaGmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy audytów energetycznych porealizacyjnych trzech termomoderniozwanych w 2018 roku budynków szkół tj. szkół podstawowych w Kłóbce, Kaliskach i Kanibrodzie. Audyty energetyczne ex-post należy wykonać wraz z opracowaniem zakresu oszczędności energii w związku z przeprowadzoną modernizacją energetyczną budynków i potwierdzeniem osiągnięcia zamierzonych celów modernizacyjnych przyjętych we wniosku o dofinansowanie po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu. 

Przy opracowaniu audytu ex-post dla Szkoły Podstawowej w Kaliskach Zamawiający wymaga opracowania w formie odrębnej analizy całkowitych kosztów ogrzewania dwóch lokali mieszkaniowych znajdujących się w budynku, co stanowić będzie podstawę do wyliczenia najemcą stawek opłat za dostarczane ciepło.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w prowadzonym postępowaniu swoje oferty mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 4.02.2019 r. do godz. 15:30, lub elektronicznie w tym samym w terminie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej o zamówieniu na stronie BIP Urzędu Mijeskiejgo w Lubieniu Kujawskim --tutaj--

komisja

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 29.01.2019r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

energiaEnerga S.A. informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej w następujących dniach i miejscach:

 

 

Dnia 28.01.2019

 • ·w godz. 08.00 do 10.00 stacja Charchocin Chojny    
 • ·w godz. 10.00 do 13.00 stacja Kłóbka 4    

Dnia 29.01.2019

 • ·w godz. 08.00 do 10.00  stacja Modlibórz 2
 • ·w godz. 10.00 do 12.00 stacja Modlibórz 4
 • ·w godz. 09.30 do 12.30 stacje Krzewie 2 i 3

Dnia 01.02.2019

 • ·w godz. 08.00 do 10.00  stacja Krzewie 3

20190122 121730Trwają prace remontowe budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim na potrzeby Żłobka Samorządowego. W ramach prac adaptacyjnych wykonany zostanie m.in. podjazd dla wózków, adaptacja pomieszczeń wnętrza, instalacja elektryczna oraz centralnego ogrzewania. Wykonawcą prac jest zakład Budowlany Jan Góreczny z Włocławka. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+” 2018. Gminie na realizację zadania przyznano 600 tys. zł. dofinansowania. W utworzonym żłobku ma powstać w pierwszym etapie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat w dwóch grupach wiekowych 2 i 3-latków. Koszty funkcjonowania obiektu w okresie pierwszych dwóch lat będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na co gmina pozyskała 800 tys. zł. dofinansowania. Planuje się, że żłobek ma zostać oddany do użytkowania w marcu 2019 roku. Pierwotnie zakładano zakończenie prac do końca 2018 roku jednak z uwagi na wydłużający się proces uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz wystąpienie nieprzewidzianych kolizji z siecią energetyczną wydłużeniu uległ harmonogram prac.

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji informuje, że 24.01.2019 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

 

Przewodniczący
Komisji Skarg, wniosków i petycji
Kraszewski Lech

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 25.01.2019 r. (piątek) o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz