• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 8426W dniu 21 grudnia br. na posiedzeniu XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Radni Rady Miejskiej jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2018 rok. Planowane wydatki budżetu gminy w 2018 roku wyniosą 36,6 mln zł. w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono prawie 12 mln zł. Głównymi kierunkami inwestycjami gminy w 2018 r. będą nadal inwestycje drogowe. Nowe drogi mają być budowane m.in. w miejscowościach Kłóbka, Rzegocin, Nowa Wieś, Stępka, Walentowo, Kaliska, Dziankówek, Sławęcin, Czaple Nowe, Gagowy Nowe, Bilno, Modliborek i Szewo. Kontynuowane mają być inwestycje w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną poprzez dalszą budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. Zaplanowano także środki na termomodernizacje szkół w Kłóbce, Kanibrodzie i Kaliskach oraz przewidziano środki na rozpoczęcie budowy sali widowiskowo – sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim.  W budżecie gminy planuje się ponadto m.in. budowę ścieżki nad jeziorem lubieńskim, wydatki na fundusz sołecki, rewitalizację wsi Kamienna oraz rewitalizację Miasta Lubień Kujawski. Po głosowaniu Burmistrz i Przewodniczący Rady podziękowali radnym za zgodne uchwalenie budżetu gminy za wsparcie i wyrozumiałość okazaną w fazie uzgadniania projektu budżetu oraz wyrazili nadzieję na czynną współpracę przy realizacji zadań budżetowych.

DSC 8443Kończymy prace związane z remontem chodnika w miejscowości Bagno. W ramach prac wykonano poszerzenie chodnika, wzmocniono cementem podbudowę kostki brukowej oraz wykonano jego oświetlenie. Stary chodnik z uwagi na zastosowanie w podbudowie wyłącznie podsypki piaskowej uległ z czasem deformacji powodując zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu poruszających się po nim pieszych.

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 28.12.2017 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: podsumowanie roku 2017.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

2017

25550244 1614072935306110 7337255155442025273 n21 grudnia 2017r. dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłóbce przedstawiły Jasełka Bożego Narodzenia, które przygotowały p. Barbara Andrzejewska , p. Agnieszka Woźniak , p. Marta Kryska , p. Karolina Lewandowska i p. Hanka Łusiak. Program obejrzeli: ks. proboszcz Leszek Buczkowski, przewodniczący Rady Powiatu - p. Zygmunt Wierzowiecki, pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice. Przepiękna zimowa sceneria, pięknie zaśpiewane kolędy i piosenki świąteczne, stroje oraz refleksja nad wartością rodziny wprowadziły widzów w świąteczną atmosferę. Bo "NAJWAŻNIEJSZE JEST, BY GDZIEŚ ISTNIAŁO TO, CZYM SIĘ ŻYŁO. I ŚWIĘTA. I DOM PEŁEN WSPOMNIEŃ. NAJWAŻNIEJSZE JEST, BY ŻYĆ DLA POWROTU"

Więcej zdjęć --tutaj--

pojazdy na drodzeGmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Kłóbka i Rzegocin. Firmy zainteresowane realizacją zadania swoje oferty mogą składać do 9 stycznia br. do godz. 13:00. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. W ramach zadania przebudowanych zostanie ponad 3 km dróg gminnych w miejscowościach Kłóbka i Rzegocin do granicy gminy z Gminą Kowal. Inwestycja obejmuje m.in. budowę chodnika na odcinku od drogi powiatowej Modlibórz – Chodecz do cmentarza parafialnego w Kłóbce wraz z budową miejsc parkingowych i przejścia dla pieszych przy cmentarzu. Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--.
 

komisjaoDnia 29 grudnia 2017 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXVI Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Włocławskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 4. Uchwała w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich.
 5. Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w m. Narty.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 – 2023.
 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 8. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski, zapytania.
 13. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

 

20171221 085618W dniu 21 grudnia br. Harcerze (Anna Szymczak, Roksana Spychalska oraz Eryk Olszewski) wraz z P. Edytą Smolińską ze Szczepu Im. Szarych Szeregów z Lubienia Kujawskiego przekazali Światełko Betlejem do instytucji i firm w naszym mieście. Światełko zostało również przekazane w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim na ręce Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego.

ostrzmeteoopady67

fotob 10889Tegoroczna XIX już edycja Powiatowych Stołów Wigilijnych odbyła się w sali sportowej GOSIR w Choceniu. Organizatorem wystawy był Samorząd Powiatu Włocławskiego oraz Samorząd Gminy Choceń. Tak jak w latach ubiegłych wystawcami były reprezentacje gmin powiatu włocławskiego.  Można było podziwiać wyroby lokalnych artystów ludowych, a nawet zakupić ich produkty. Część artystyczną przygotowali uczniowie szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu, wykonując przepiękny koncert bożonarodzeniowy. Życzenia i podziękowania złożyli Starosta Włocławski Kazimierz Kaca i Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski. 

Naszą gminę podczas wystawy reprezentowały Panie Emilia Durmowicz, Joanna Sosnowska, Elżbieta Górczyńska oraz Elżbieta Sochaczewska.

Po oficjalnej części artystycznej nastąpiło pobłogosławienie potraw, symboliczne podzielenie się opłatkiem a potem degustacja przygotowanych potraw pod którymi choceńskie stoły wręcz się uginały.

Galeria zdjęć --tutaj--