• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

zespol tańca

20180530 125822W Lubieniu Kujawskim przy budynku Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 22 z myślą o mieszkańcach robiących zakupy przez Internet ustawiony został paczkomat InPostu. W naszym powiecie paczkomaty były dotychczas w Brześciu Kujawskim i Kowalu a obecnie także i w Lubieniu Kujawskim. Za podpowiedź i pomoc w pozyskaniu paczkomatu Burmistrz Lubienia Kujawskiego dziękuje Burmistrzowi Kowala Eugeniuszowi Gołembiewskiemu.

działki bagno2018Kolejnych 12 działek gminnych pod budownictwo mieszkaniowe znalazło swoich nabywców. Działki budowlane będące własnością gminy wydzielono i przeznaczono do sprzedaży w miejscowości Bagno w pobliżu ul. Szkolnej w Lubieniu Kujawskim. Łącznie w wskazanej lokalizacji gmina sprzedała 17 działek pod budownictwo mieszkaniowe tworząc tym samym nowe osiedle mieszkaniowe w pobliżu miasta. Sprzedawane działki są już uzbrojone w wodę i kanalizację. Na dwóch sprzedanych w ubiegłym roku działkach prowadzone są prace budowlane.  Z tytułu sprzedaży w/w 17 działek do gminnej kasy trafiło łącznie prawie 500 tys. zł.

Obecnie gmina prowadzi podział nowych działek pod budownictwo mieszkaniowe w tym tanich działek deklarowanych do sprzedaży w programie wyborczym Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego. Realizując postulat wyborczy burmistrz przeznaczył  dotychczas do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe w bardzo atrakcyjnej cenie 16 działek położonych w miejscowości Kaliska i Bagno. Cena działek w zależności od wielkości wahała się w przedziale 3,1 – 9.3 tys. zł.

Zainteresowani zakupem gminnych działek mogą uzyskać informacje pod nr tel. (54) 284 43 22

vat2018W ostatnich dwóch latach gmina Lubień Kujawski odzyskała prawie 1,9  mln. zł. z zapłaconego przez gminę podatku VAT z lat 2012 - 2017. Odzyskane z lat ubiegłych środki pozwoliły zrealizować wiele ważnych dla gminy inwestycji jak m.in. budowa nowych dróg. Odzyskanie środków było możliwe dzięki podjęciu przez gminę współpracy z kancelarią prawną z Torunia, posiadającą duże doświadczenie w zakresie zwrotów VAT dla gmin prowadząc podobne sprawy na rzecz m.in. gminy Lubanie, Brześć Kujawski czy Kowal. Gmina za skutecznie odzyskane środki zgodnie z umową płaci kancelarii wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 18% odzyskanych przez firmę środków netto. Całkowity koszt odzyskania 1,9 mln. zł. wyniósł dotychczas 252 tys. zł. brutto.  Aktualnie gmina Lubień Kujawski prowadzi starania o zwrot VAT w wysokości ok. 0,8 mln. zł. z tzw. funduszu drzewkowego. Odzyskane z wspomnianego funduszu drzewkowego środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

na strone UM pilne Gliznowo

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 30.05.2018 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: przegląd obiektów sportowych – Kłóbka.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 29.05.2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

 

zgkim062018 1

stypendiumOgłasza się nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. str. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach oraz na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie. Nabór wynika z powodu upływającego z dniem 31.08.2018 końca okresu kadencji dyrektorów wyżej wymienionych szkół. Więcej informacji w BIP w Zarządzeniach Burmistrza --tutaj--

 

 

DSC 9280Rozpoczęto prace związane z remontem nawierzchni ul. Szkolnej w Lubieniu Kujawskim. Nawierzchnia ulicy wymagała naprawy z uwagi na liczne ubytki oraz spękania. W ramach przewidzianych do wykonania prac zfrezowana została stara nawierzchnia ulicy na długości ok. 500 mb. a następnie wykonana zostanie nowa warstwa ścieralnia. Zadanie realizuje Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Włocławka. Planuje się, że remont potrwa do 31 maja br.