• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

odrInformujemy, że w dniu 25.09.2015  r. ukazał się komunikat IUNG odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce dotyczący 13 okresu raportowania (21.VII – 20.IX), w którym uwzględniono na terenie całego województwa, jako uprawy zagrożone suszą, uprawy ziemniaków i buraków cukrowych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy doszacować straty w uprawach według najnowszych danych IUNG.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Pan Krzysztof Lach, tel. 054 284-43-52

 

 

DSC 4874W tegorocznym budżecie gminy zaplanowano wiele ważnych dla miasta inwestycji na realizacje, których pozyskano łącznie ponad 2 mln. zł. dotacji zewnętrznych.  W okresie letnim wykonano prace związane z budową dwóch placów zabaw tj. przy Zespole Placówek Oświatowych oraz ul. Polnej na realizacje, których pozyskaliśmy współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Obecnie trwają prace związane z budową ścieżki przyrodniczej nad Jeziorem Lubieńskim współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W miejskim parku oraz przy Zespole Placówek Oświatowych rozpoczęto budowę dwóch otwartych stref  aktywności, które są współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).  Poszukujemy wykonawcy przebudowy oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Rozpoczęliśmy prace przy żłobku miejskim a w październiku planujemy rozpoczęcie prac przy domu seniora, które są współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+” i „Senior+” oraz budżetu Powiatu Włocławskiego. Na zdjęciu budowa ścieżki przyrodniczej nad Jeziorem Lubieńskim

fundusz soeckiTrwa cykl spotkań sołeckich w poszczególnych sołectwach gminy Lubień Kujawski. Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 20 września br. w miejscowości Kaliska. Mieszkańcy sołectwa po dyskusji zgodnie zdecydowali o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kaliska w wysokości ponad 34 tys. na dofinansowanie zadania polegającego na budowie w sołectwie Otwartej Strefy Aktywności obejmującej plac zabaw oraz siłownie plenerową. Na zadanie oprócz środków z funduszu sołeckiego planuje się pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

alarmUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, iż termin naboru wniosków składanych do ARiMR został wydłużony do 31 października 2018r.

Więcej informacji --tutaj--

 

 

 

 

Dnia 6 października 2018 r. (sobota) o godz. 18:00 w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim, odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Lubień Kujawski odnośnie warunków udziału w rządowym Programie Czyste Powietrze. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

czystepowietrze

 

Ulotka do pobrania --tutaj--

 

 

bieglesnyW piątek 12 października 2018 roku o godzinie 9:00 w miejscowości Kubłowo odbędzie się "III Bieg Leśny im. Urszuli Pietrzak". Jego głównym celem jest upamiętnienie nauczycielki wychowania fizycznego pracującej w przeszłości w Szkole Podstawowej w Lubieniu Kujawskim, która była propagatorką biegów przełajowych wśród uczniów. Udział w nim mogą wziąć aktualni uczniowie i pracownicy ZPO oraz dzieci, młodzież i dorośli spoza szkoły (szczegóły w regulaminie poniżej). Organizatorami są: Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, Uczniowski Klub Sportowy "Lubienianka", Nadleśnictwo Kutno, Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim oraz firma POLCALC. 

 

42045045 1937157212997679 8308525903814590464 n

DSC 4861Trwa remont budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim na potrzeby Żłobka Samorządowego. W ramach prac adaptacyjnych wykonany zostanie m.in. podjazd dla wózków, adaptacja pomieszczeń wnętrza, instalacja elektryczna oraz centralnego ogrzewania. Wykonawcą prac jest zakład Budowlany Jan Góreczny z Włocławka. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+” 2018. Gminie na realizację zadania przyznano 600 tys. zł. dofinansowania. W utworzonym żłobku ma powstać w pierwszym etapie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat w dwóch grupach wiekowych 2 i 3-latków. Żłobek ma zostać oddany do użytkowania w styczniu 2019 roku. Planuje się, że w utworzonej placówce zatrudnionych zostanie łącznie 10 osób w tym dyrektor, pielęgniarka, 6 opiekunów, sprzątaczka oraz na pół etatu konserwator. Osoby zainteresowane pracą swoje CV wraz z listem motywacyjnym mogą składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim pokój nr. 19 w terminie do 31 października br.. Wynagrodzenia personelu w okresie pierwszych dwóch lat funkcjonowania obiektu będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na co gmina pozyskała 800 tys. zł. dofinansowania.

drogaW dniu 17 września br. Gmina Lubień Kujawski złożyła do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych Szewo – Bilno – Gagowy – Modlibórz – Modliborek. 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Gmina w ramach programu wnioskuje o dofinansowanie do w/w przebudowy dróg w wysokości ok. 2,5 mln. zł. W ramach zadania we wskazanych miejscowościach planuje się przebudowę łącznie ponad 8 km. dróg gminnych. Dotychczas w ramach programu gmina Lubień Kujawski corocznie otrzymywała dotację od Wojewody. Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi w październiku br. a zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca września 2019 roku.

 

odr

Komisja d/s szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą w 2018 roku w Gminie Lubień Kujawski zaprasza osoby, które złożyły wnioski o szacowanie szkód, do odbioru protokołów zatwierdzonych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

Z przyczyn organizacyjnych odbiór protokołów wyznaczono na dzień 19 września 2018r., w godzinach 8:00 – 15:30, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 20.

Od dnia 20 września 2018r. będzie możliwość odbioru protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 17.