• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

obraczki

Pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego i chciałyby otrzymać od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, tel. 54 2844332. W tym roku jubileusz 50-lecia obchodzą pary, które związek małżeński zawarły w 1968 roku.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Lubień Kujawski. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do dnia 30 listopada 2018r.

Przy zgłaszaniu par należy podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

2

Do Urzędu wpłynęło aż 26 różnych propozycji nazwy Żłobka Samorządowego, który za kilka tygodni rozpocznie działalność w Lubieniu Kujawskim.

W ankiecie przedstawiamy 10 najciekawszych propozycji i zapraszamy do udziału w głosowaniu!

Zgodnie z Regulaminem głosowanie będzie trwało od 5 listopada do 16 listopada 2018 r. Propozycja nazwy, która uzyska najwięcej głosów i tym samym największą aprobatę mieszkańców, stanie się oficjalną nazwą naszego Żłobka.

Głosowanie dostępne --tutaj--

 

20181031 101231

Trwa remont budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim na potrzeby Żłobka Samorządowego. W ramach prac adaptacyjnych wykonany zostanie m.in. podjazd dla wózków, adaptacja pomieszczeń wnętrza, instalacja elektryczna oraz centralnego ogrzewania. Wykonawcą prac jest zakład Budowlany Jan Góreczny z Włocławka. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+” 2018. Gminie na realizację zadania przyznano 600 tys. zł. dofinansowania. W utworzonym żłobku ma powstać w pierwszym etapie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat w dwóch grupach wiekowych 2 i 3-latków. Planuje się, że żłobek ma zostać oddany do użytkowania w styczniu 2019 roku. Koszty funkcjonowania obiektu w okresie pierwszych dwóch lat będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na co gmina pozyskała 800 tys. zł. dofinansowania.

ck lubień koncert poprawiony

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 06.11.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2019r.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

komisjaPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 05.11.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2019r.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

 

gratulacjeburmtorun

20181031 095925Zakończono prace budowlane związane z budową ścieżki przyrodniczej nad Jeziorem Lubieńskim. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GRUMIX z Budzisławia. Nowa ścieżka ma docelowo połączyć już istniejący odcinek wzdłuż linii brzegowej jeziora z parkingiem przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Łącznik pomiędzy parkingiem przy kościele a już wykonaną ścieżką jest odrębnym zadaniem planowanym do realizacji do końca bieżącego roku. Nowa ścieżka jest oświetlona oraz nawiązuje stylem do już istniejącej infrastruktury nad Jeziorem Lubieńskim. Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020.

uwaga konkursCelem ogłoszonego przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego konkursu jest wyłonienie nazwy będącego rozpoznawalnym symbolem Żłobka. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja regulaminu. Zgodnie z nim nazwa żłobka powinna zawierać symbolikę o pozytywnej wymowie i nawiązywać do równości w dostępie do atrakcyjnej oferty opiekuńczo-edukacyjnej.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 1 propozycję. Projekt nazwy należy dostarczyć do 31 października br. (środa) do godz. 15.30:

- osobiście do sekretariatu Urzędu (ul. Wojska Polskiego 29)

- przesłać na powyższy adres pocztą

- przekazać mailem (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Projekty należy składać w kopercie opisanej danymi autora (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu i adres e-mail). Do składanej propozycji należy dołączyć podpisane oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu)

Propozycja przekazana drogą elektroniczną powinna zawierać dane osobowe autora oraz zgodę na ich przetwarzanie. Uczestnik zobowiązany jest ponadto do dostarczenia do organizatora podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1 – w wersji papierowej).

10 najciekawszych propozycji zostanie poddanych pod glosowanie na stronie internetowej Urzędu. Glosowanie będzie trwało od 5 listopada do 16 listopada 2018 r. Nazwa, która uzyska najwięcej głosów i tym samym największą aprobatę mieszkańców, stanie się oficjalną nazwą naszego Żłobka.

Dla autora zwycięskiej nazwy ufundowana zostanie atrakcyjna nagroda rzeczowa w postaci bonu podarunkowego o wartości 500,00 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na dzień 23 listopada 2018r. Wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystego otwarcia placówki.

Informacje o wynikach konkursu zamieszczone zostaną na stronie Urzędu i na Facebooku.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Regulamin Konkursu --tutaj--

Załącznik nr 1 --tutaj--

Załącznik nr 2 --tutaj--

 

kasaOśrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim informuje, że w okresie zasiłkowym 2018/2019, tj. od listopada 2018 r. do października 2019 r. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego-500+ odbywać się będą w Banku Spółdzielczym w Kowalu o/ Lubień Kujawski według niżej podanego harmonogramu i podziału alfabetycznego. Terminy te dotyczą wypłat w kasie Banku Spółdzielczego w Kowalu oraz przelewów dokonywanych na konto bankowe.