• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

kociol defro komfort eko 12 kwGmina Lubień Kujawski ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Planowana ilości wniosków, która otrzyma dofinansowana zgodnie z założeniami programu EKOpiec - 10 sztuk.

 

 

1. Warunki składania wniosków:

 • Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanej Deklaracji,
 • Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku.
 • Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe.
 • Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne ogrzewanie wymienione w punkcie III).
 • Szczegółowych informacji na temat naboru można uzyskać w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w godzinach pracy Urzędu (tel. 54 284 43 52 ), adres email: inwestycje@lubienkujawski.

WAŻNE! Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018.

2. Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

Osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Lubień Kujawski, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiący budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

3. Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na:

 • Kotły na paliwa stałe 1)
 • Kotły gazowe 2)
 • Kotły olejowe 2)
 • Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym)
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej

Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

WAŻNE! Program EKOpiec 2018 nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków oraz zabudowy gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

WAŻNE! Objaśnienia:

1)   Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:

1) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW –Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub

2) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz

3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

2)  Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz 3 zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

4. Wysokość dofinansowania

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi:

 • z budżetu Gminy Lubień Kujawski 2 000 zł,
 • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 000 zł, łącznie 4 000 zł, lecz nie więcej niż do wysokości poniesionych kosztów.

WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja złożenia wniosku

Zgoda współwłaściciela nieruchomości

Pełnomocnictwo

Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła

operetka2

musiccentrumkult

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 06.03.2018 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

komisjaoPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 05.03.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

 

DSC 8763W dniu 24 lutego 2018 roku w sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim odbył się Turniej Siatkarski o Puchar Burmistrza Lubienia Kujawskiego. W zmaganiach sportowych udział brało sześć drużyn, z których poszczególne miejsca zajęły: 
 
 
 
 1. „MIKAM TEAM"
 2. „AGRICOLA”
 3. „SAMORZĄDOWCY”
 4. „KŁÓBKA”
 5. „MANIA TEAM”
 6. „MŁODE WILKI”
Galeria zdjęć --tutaj--

DSC07693W czwartek 1 marca 2018 r. grupa projektowa  Gimnazjum w Lubieniu Kujawskim w składzie: Paweł Matczak, Kacper Wędołowski, Michał Klonowski, Dominik Brzozek, Konrad Żakowiecki i Kamil Marszałkowski, przygotowali szkolne ochody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. W formie prezentacji multimedialnej przybliżyli swoim rówieśnikom tematykę polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Kolejnymi etapami projektu jest test wiedzy historycznej oraz bieg patrolowy po Lubieniu Kujawskim , który odbędzie się w bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych. Dla uczestników zostały także przygotowane  specjalne okolicznościowe koszulki. Opiekunami grupy projektowej z historii  i wychowania fizycznego są: Marcin Kubisztal i Piotr Safandowski. 

Więcej zdjęć na stronie szkoły --tutaj--

Targowisko 4 1078x516Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wybudowanie targowiska. Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać w siedzibie urzędu miejskiego w terminie do 15 marca br. Targowisko ma być współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na jego realizację Gmina Lubień Kujawski pozyskała dotację w wysokości 1 mln. zł. Targowisko, które powstanie w ramach programu będzie utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, sanitariaty oraz odpływ wody deszczowej. Targowisko będzie zlokalizowane na terenie byłego lotniska w pobliżu obecnie wykorzystywanego miejsca targowego.
 
Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 02.03.2018 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: uporządkowanie dróg gminnych pod względem oznakowania.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam