• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

krwiodawstwo15-go grudnia w g. 13.00 – 17.00  REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA z Bydgoszczy we współpracy z tutejszym stowarzyszeniem „Z drugiej strony” i Centrum Kultury Lubienia Kujawskiego organizuje kolejny, piąty  w tym roku cykliczny pobór krwi.

Mobilny punkt poboru krwi zaparkuje przed Centrum Kultury.

 Oddając honorowo krew m.in.

- kontrolujesz stan swojego  zdrowia (morfologia krwi)

- dowiesz się jaką masz  grupę krwi

- uzyskasz badania na obecność  bakterii kiły oraz na wirusy: HIV, żółtaczka typu B i C  

- otrzymasz legitymację HDK (Honorowego Dawcy Krwi)

Więcej --tutaj--

infordlaprodrolnych121217

energiaEnerga informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscach:

 

 

Włocławek

Gmina Lubień Kujawski

11 gru 08:30 - 11 gru 11:30

odbiorcy zasilani ze stacji Narty 6

Włocławek

Gmina Lubień Kujawski

11 gru 11:00 - 13 gru 14:30

Czaple, Nowe Czaple odbiorcy zasilani ze stacji Czaple 4

Włocławek

Gmina Lubień Kujawski, Miasto i Gmina Kowal

12 gru 08:00 - 12 gru 11:00

Lubień Kujawski, Kowal, Szewo, Chojny, Rzegocin, Bilno, Charchocin, Modlibórz, Krzewie, Nowy Młyn, Nowy Młyn, Bagno, Kłóbka, Wiktorowo, Ossówek, Unisławice, Kępka Szlachecka

Włocławek

Gmina Lubień Kujawski

12 gru 08:00 - 12 gru 15:00

Rzegocin, Kłóbka, Podgórze

komisjaPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 12.12.2017 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 11 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: przygotowanie regulaminu wynagradzania i premiowania.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

DSC 8232Kończą się prace związane z utwardzeniem nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kaliska. Zadanie jest realizowane z funduszu sołeckiego w ramach zadań zaplanowanych do wykonania w gminie w 2017 roku. Droga o długości ok. 120 metrów została utwardzona kostką brukową. Do wykonania podbudowy nawierzchni drogi wykorzystano kamień kolejowy pozyskany przez gminę z remontowanej obecnie przez kolej linii kolejowej. 

Jest to drugie zadanie realizowane w miejscowości Kaliska z funduszu sołeckiego. Pierwszym zadaniem był chodnik długości ok. 290 m. wybudowany w 2016 roku od drogi powiatowej do dworca PKP.

komisjaoDnia 21 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXV Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018- 2025.
 2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2018 rok.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla samorządowego zakładu budżetowego.
 4. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Wolne wnioski, zapytania.
 9. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

 

lgd1

stypendiumReferat Oświaty Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim informuje, że od dnia 11.12.2017 r. w kasie urzędu nastąpi wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym za miesiące od września do grudnia 2017 r. Wypłata nastąpi po okazaniu decyzji po odbiór, której należy zgłosić się do Referatu Oświaty - pokój nr 6.

komisjaPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 08.12.2017 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie wniosku.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

 

orlen2W ubiegłym tygodniu rząd przyjął w drodze uchwały „Politykę Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”. Zaproponowane w tym dokumencie zmiany własnościowe sprowadzają się do tego, że zarządzanie strategicznymi dla kraju magazynami paliw będzie powierzone spółkom ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa. W dokumencie napisano, że w ciągu 12 miesięcy od przyjęcia Polityki, PKN Orlen sprzeda Gaz-Systemowi, czyli operatorowi systemu przesyłowego gazu, swoje aktywa związane z magazynowaniem paliw i gazu w kawernach solnych. Zgodnie z zapisami uchwały, Gaz-System będzie „podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań dotyczących gospodarki solankowej - przez zakup akcji Inowrocławskich Kopalni Soli +Solino+ i udziałów w Kopalni Soli Lubień”. Obie te spółki należą w 100 proc. do PKN Orlen. IKS Solino to największy w Polsce producent solanki, a od 2002 r. w wyeksploatowanych podziemnych kawernach solnych magazynuje zapasy ropy naftowej i paliw. Z kolei kopalnia Lubień Kujawski wkrótce ma rozpocząć wypłukiwanie kawern, w których docelowo miałby być magazynowany gaz ziemny.

Więcej informacji --tutaj--