• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Podczas XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim uchwalono budżet gminy na 2016 rok. Za przyjęciem projektu budżetu na 2016 rok zagłosowało jednogłośnie 15 radnych. W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 22.942.147 zł, wydatki w wysokości 22.578.947 zł, oraz nadwyżkę w wysokości 363.200 zł.

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano m.in.

 • przebudowę ok. 20 km. dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski (drogi gminne w miejscowościach Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie, Sławęckie Góry, Rutkowice, Kretkowo oraz Czaple);
 • budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski wraz z zakupem działki pod inwestycje;
 • opracowanie dokumentacji projektowych i remont budynków ośrodków zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce;
 • modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Narty;
 • zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach;
 • opracowanie dokumentacji przebudowy dróg planowanych do realizacji w 2017 roku;
 • zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce;
 • budowę oświetlenia dróg gminnych;
 • zadania z Funduszu Sołeckiego w tym monitoring Lubienia Kujawskiego;

Planuje się, że zadania inwestycyjne i remontowe w 2016 roku wyniosą ponad 10 mln zł. w tym pozyskane dotacje zewnętrzne ponad 6 mln zł.

Galeria zdjęć --tutaj--