• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Komisja Gminna obecnie pracuje nad sporządzeniem zbiorczego protokołu strat spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - susza 2015r. w mieście i gminie Lubień Kujawski. Następnie indywidualne protokoły prześle do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w celu zatwierdzenia. Prace komisji szacujących straty na terenie gminy trwają w trybie przyspieszonym. Komisja Gminna informuje, że rolnicy zgłosili całość strat w uprawach rolnych spowodowanych susząw 2015 r. w swoich gospodarstwach rolnych. Ujęcie w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowych upraw rolnych tj. rzepak, rzepik, rośliny strączkowe, ziemniaki, warzywa gruntowe, burak cukrowy i kukurydza na kiszonkę pozwoli na uwzględnienie ich % strat w protokołach. Jednocześnie informujemy, że Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2015r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r. suszy.