• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim informuje, że zlecono do projektowania pierwsze przydomowe oczyszczalnie ścieków, które będą budowane na terenie gminy w 2015 roku. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie przebiegała wg kolejności wpływu zgłoszeń przez osoby zainteresowane, aż do wyczerpania środków przewidzianych w budżecie na to zadanie w 2015 roku. W najbliższym czasie wykonawca dokumentacji projektowej firma EkoTechnologie Witold Żołna ze Szczecina będzie kontaktowała się z osobami, które zostały zakwalifikowane do budowy wg. kolejności zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem budową przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015 roku nie wszystkie wnioski będą mogły być zrealizowane w 2015 roku. Prowadzone już są starania, aby program budowy dofinansowywanych przydomowych oczyszczalni ścieków kontynuować także w 2016 roku.