• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, że w dniu 31.07.2015r. wpłynęło pismo złożone przez inwestora - Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z prośbą o wycofanie wniosku z dnia 21.01.2015r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działania (linia kablowa SN 15kV, stacja transformatorowa) zlokalizowany na działce nr 217 w m. Kaliska. Wobec powyższego postępowanie w tej sprawie zostanie umorzone.