• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Kolejny sprzęt AGD, laptopy oraz meble za kwotę prawie 60 tys. zł. trafią do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce.  Zakupy będą realizowane w ramach projektu modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski w ramach Działania 9.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejne zakupy są wynikiem uzyskania zgody od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu na zagospodarowanie oszczędności przetargowych przez Gminę Lubień Kujawski. Planuje się, że sprzed AGD, laptopy oraz meble trafią do oddziałów przedszkolnych do połowy listopada br.