• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 9 września br. Komitet sterujący zatwierdził Strategię Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego. W w/w strategii uwzględniono na podstawowej liście pięć projektów z gminy Lubień Kujawski mających mieć priorytet przy ubieganiu się o dotacje z Unii Europejskiej do 2018 r. Są to zadania:


1.Termomodernizacja budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych;
Całkowita wartość 1 941 176,47 zł. Środki własne 291 176,47 zł. dotacja z EFRR 1 650 000,00 zł.


2.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
Całkowita wartość 1 164 705,88 zł. Środki własne 174 705,99 zł. dotacja z EFRR 990 000,00 zł.


3.Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem lubieńskim;
Całkowita wartość 294 117,65 zł. Środki własne 44 117,65 zł. dotacja z EFRR 250 000,00 zł.


4.Rewitalizacja Lubienia Kujawskiego;
Całkowita wartość 705 882,35 zł. Środki własne 105 882,35 zł. dotacja z EFRR 600 000,00 zł.


5.Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych.


Całkowita wartość 352 941,18 zł. Środki własne 52 941,18 zł. dotacja z EFS 300 000,00 zł.


Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego --tutaj--