• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 18 września 2015 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VII Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.

2. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce.

3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2024.

4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycia nieruchomości.

6. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej w m. Rzeżewo od Agencji Nieruchomości Rolnych.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w m. Kaliska.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic leżących w ciągu drogi powiatowej Nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w sezonie zimowym 2015/2016.

10. Uchwała w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury – Wiejska Świetlica Środowiskowa w Kamiennej – i nadania jej statutu.

11. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

12. Uchwała w sprawie powołania ławników na kadencje 2016 – 2019.

13. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

14. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

15. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

16. Interpelacje i zapytania Radnych.

17. Wolne wnioski, zapytania.

18. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski