• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego i chciałyby otrzymać od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, Tel. 54 2844332. W tym roku jubileusz 50-lecia obchodzą pary, które związek małżeński zawarły w 1965 roku.                              

Jak co roku Burmistrz Lubienia Kujawskiego podejmuje inicjatywę organizacji Złotych Godów. Ze względów organizacyjnych raz w roku występuje do Prezydenta RP o odznaczenie par, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Mając na uwadze wszystkie pary, wnioski sporządzane są na koniec roku kalendarzowego, w którym przypada Jubileusz.

Prosimy o zgłaszanie par małżeńskich, które zawierały związek małżeński w roku 1965 a obecnie mieszkają na terenie naszego miasta i gminy.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31 lipca 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubieniu Kuj. (osobiście - pokój nr 22, telefonicznie – 54 2844332). Przy zgłaszaniu par należy podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.


Będzie nam miło spotkać się ze wszystkimi Jubilatami.