• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

PZT KAMIENNA 1Gmina Lubień Kujawski w ramach w ramach unijnych środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki otrzymała ponad milion złotych dotacji na realizację operacji pt. „Remont budynku starej oficyny tzw. „Szubienicy” wraz z zagospodarowaniem terenu”. Przyznane środki stanowią 95% kosztów planowanego do realizacji zadania. W ramach inwestycji planuje się w przyszłym roku remont budynku tzw. szubienicy oraz budowę na działce gminnej siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz boiska o nawierzchni syntetycznej.

Przypomnijmy, że w 2016 roku Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie przekazała nieodpłatnie Gminie Lubień Kujawski nieruchomość zabudowaną w miejscowości Kamienna. W skład nieruchomości wchodzi budynek tzw. szubienicy oraz działka o powierzchni ok. pół hektara. Tym samym zakończono wieloletnie starania gminy o przejęcie nieruchomości wykorzystywanej przez lokalną społeczność na cele kulturalne. Przejecie nieruchomości było możliwe dzięki przychylności konserwatora zabytków, który zezwolił na wydzielenie przekazywanej działki z całości parku w Kamiennej oraz przychylności kierownictwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie.

Poniżej plan zagospodarowania terenu.

 

PZT KAMIENNA 1