• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

3016849635Z dniem 1 września 2019 roku funkcję dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim obejmie Pani Elżbieta Kobus – Jasińska z Włocławka. Nowemu dyrektorowi placówki powierzono obowiązki na mocy zarządzenia nr 65/2019 burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku oraz porozumienia z Kujawsko - Pomorskim Kuratorem Oświaty. Nowy dyrektor został wybrany na 5 lat tj. do 31 sierpnia 2024 roku. Pani Elżbieta Kobus – Jasińska jest nauczycielem z 20 letnim stażem pracy dotychczas była związana z placówkami oświatowymi w Nakonowie oraz Kruszynie.