• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

9 czerwca br. z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowane przez gminę Lubień Kujawski projekty współfinansowane w ramach środków PROW i PORYBY. W trakcie spotkania poruszono także kwestię celów strategicznych dla nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  Panel poświęcony nowej perspektywy finansowej wzbudził duże zainteresowanie zgromadzonych gości. Przedstawicielom LGD zaprezentowane zostały oczekiwania i  propozycje projektów do zrealizowania w obecnym okresie programowania.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi Burmistrz Lubienia Kujawskiego pan Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Małachowski, radni Rady Miejskiej Lubienia Kujawskiego, dyrektorzy placówek kulturalnych i przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Galeria zdjęć --tutaj--