• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

10 lipca br. tereny inwestycje w Lubieniu Kujawskim wizytowane były przez Zespół Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie objazdu zaprezentowane zostały walory inwestycyjne terenów w Lubieniu Kujawskim. Oprócz przygotowania infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych oceniany był również stopień ich skomunikowania oraz dostępność do kadr. Współpraca z PAIiIZ jest istotna z punktu widzenia dalszego zagospodarowania terenów inwestycyjnych wokół Lubienia Kujawskiego. Agencja jako wyspecjalizowana instytucja, pomaga inwestorom zagranicznym wejść na polski rynek.  Pełni rolę przewodnika dla inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego. PAIiIZ oferuje także szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich lokalizacji,  partnerów oraz dostawców.