• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z kalendarzem referendalnym do dnia 7 sierpnia 2015 roku podmioty uprawnione dokonują zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum. Przez podmiot uprawniony należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2015 r., poz. 318), posiadający zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy

Wykaz podmiotów uprawnionych publikowany jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.