• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 20.05.2015 r. z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim odbyła się w Ośrodku Kultury debata międzypokoleniowa dotycząca rozwoju naszej Gminy. W spotkaniu udział wzięli: uczniowie z gimnazjum z Zespołu Placówek Oświatowych i Kłóbki, Burmistrz Lubienia Kujawskiego, księża z Parafii Lubień Kujawski, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, nauczyciele ze szkoły w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce, radni Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, radny z powiatu włocławskiego, Rada Samorządu Miasta, prezesi klubów sportowych i straży pożarnej, przedstawiciele stowarzyszeń, animatorzy kultury, rodzice, pracownicy Urzędu Miejskiego. W pierwszej części spotkania pod hasłem „Młodzi inspirują…” patrzyliśmy na naszą Gminę i miasto oczami młodzieży. Uczniowie, poszczególne grupy, przedstawiały swoje projekty dotyczące rozwoju gminy. W drugiej części odbyła się dyskusja, której myśl przewodnia brzmiała: „Razem zdziałamy więcej!”

Prezentacja do pobrania --tutaj--

Galeria Zdjęć --tutaj--

Dwa zespoły przedstawiły projekty, które przygotowały w ramach XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznej sesji brzmiał „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”. Pierwsza grupa: Karolina Czyżnikowska i Weronika Polichnowska pod opieką pana Andrzeja Dominowskiego w projekcie „Wspomnienie                     z Lubienia” zajęła się Jeziorem Lubieńskim i jego otoczeniem. Drugi zespół: Gabriela Czarniak i Daria Deicka pod opieką pana Marcina Kubisztala  przygotowała projekt „Od mieszkańców dla mieszkańców”. Twórczo opracowane tematy uzyskały uznanie.  Zaangażowanie uczennic  zostało zauważone, przez co uzyskały mandaty poselskie na najbliższe posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży, zostając posłankami z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem ich projektu było zrzeszenie wszystkich mieszkańców do wspólnego działania na rzecz Lubienia Kujawskiego. Przyszłe „posłanki” zaproponowały wiele pomysłów i konkretnych rozwiązań dotyczących promocji miasta, inwestycji, np. budowy ścieżek rowerowych, sposobu utrzymania czystości w mieście i propozycji założenia Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski . Dzięki przeprowadzonym działaniom skupiły się na problemie mocno obleganej części Lubienia Kujawskiego - ul. Szkolnej i ul. Wojska Polskiego oraz promenady prowadzącej nad Jezioro Lubieńskie i części „małego jeziora”. Swoje pomysły przedłożyły Burmistrzowi i Radzie Miejskiej. W dyskusji pozytywnie odniesiono się do wypracowanych  i rozpoczętych  przez uczennice działań. Na uwagę zasługują również ciekawe propozycje złożone przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum, którego opiekunami są; pani Agnieszka Krzyżyńska i pan Jaroslaw Pieczkowski.

Grupa projektowa w składzie: Natalia Deska, Anna Kacprzyk, Aleksandra Morawska, Natalia Pabin, Justyna Konarska  z Kłóbki pod opieką pani Agnieszki Woźniak  przypominała o pięknych walorach ich miejscowości, a jednocześnie zgłosiła wiele postulatów i pomysłów np. budowy dróg, oświetlenia niektórych miejsc, doposażenia szkoły, darmowego wejścia do Skansenu dla mieszkańca Kłóbki.

Grupa projektu gimnazjalnego z historii  z ZPO w Lubieniu Kujawskim pod opieką pana Marcina Kubisztala w składzie: Patryk Wiliński, Michał Kruger, Jakub Sierakowski, Tobiasz Doliński i Sebastian Matusiak podjęła się zadania organizacji „20-lecia działalności UKS/KS „Lubienianka”. Zostali zaproszeni na debatę do Ośrodka Kultury, podczas której przedstawili krótki rys historyczny lokalnego klubu sportowego w formie prezentacji.  Złożyli trzy wnioski: pomoc w organizacji festynu sportowego w dniu 14 czerwca; dofinansowanie festynu przez Radę Miejską: objęcie patronatem honorowym festynu sportowego przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego.

Grupa projektowa pod opieką pana Andrzeja Dominowskiego w składzie: Dominik Banasiak, Szymon Orzelski, Mateusz Warszawski, Mateusz Szymczak i Michał Jaskólski, realizuje projekt gimnazjalny o Witoldzie Pileckim. Przedłożyła burmistrzowi wniosek o zmianę nazwy ulicy, której obecnym patronem jest Marceli Nowotko - sowiecki generał odpowiedzialny za śmierć kilkudziesięciu  ofiar poznańskiego czerwca.  Wniosek został przedyskutowany przez uczestników debaty.

Po prezentacjach uczniów przewodnicząca KOKiS podsumowała funkcjonowanie „Lokalnego Programu Wspierania Dzieci i Młodzieży”/ uchwała Nr XXXII/179/2006 r. Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 maja 2006 r./ W ramach pr0gramu uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej otrzymują stypendia za wybitne osiągnięcia                 w nauce, sporcie i działalności artystycznej. Program po raz pierwszy zaczął funkcjonować od 1 września 2006 r. za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2005/2006. Do chwili obecnej zaszczytne stypendium Burmistrz Lubienia Kujawskiego uzyskało 57 uczniów, a gmina wyasygnowała środki w kwocie 178 000 zł.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na kompletny brak współczesnej publikacji na temat historii Lubienia, która jest zagadnieniem kompletnie zaniedbanym. Pan Andrzej Dominowski opowiedział o podjętych pracach związanych z tworzeniem takiej publikacji oraz o działaniach, których celem jest popularyzacja wiedzy o naszej Małej Ojczyźnie. Mieszkańcy przyjęli tę inicjatywę bardzo pozytywnie, a niektórzy zaoferowali merytoryczną pomoc. 

W czasie dyskusji pojawiło się wiele wątków. Jednym z najważniejszych i pilnych problemów jest zagospodarowanie czasu popołudniowego dzieci i młodzieży. Pojawiła się konkretna propozycja utworzenia świetlicy środowiskowej przy wsparciu naszej parafii. Otoczenie troską niepełnosprawnych dzieci poprzez zorganizowanie dla nich zajęć rehabilitacyjnych w oparciu o sprzęt znajdujący się w ZPO w Lubieniu Kujawskim. Młodzież i ich opiekunowie wyszli z propozycją organizacji imprez masowych, np. rajdów rowerowych i innych przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego. Dyrektorzy placówek kulturalnych  oraz oświatowych zachęcali do pełnego wykorzystania ich zasobów i możliwości organizacyjnych. Wszyscy uczestnicy debaty jednogłośnie stwierdzili, że spotkanie było bardzo kreatywne i daje nadzieję na zintegrowanie  różnych działań na rzecz mieszkańców naszej gminy, w każdej sferze ich życia. 

   

 Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu: Elżbieta Wojciechowska