• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 31 sierpnia 2015 roku odbyło się uroczyste, po raz dziesiąty, wręczenie przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego dyplomów i decyzji stypendialnych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

O stypendium mogą ubiegać się  uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski  lub dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie naszej Gminy, a uczące się szkołach ponadgimnazjalnych poza terenem Gminy Lubień Kujawski.  Na  2015/2016 rok Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Pan Marek Wiliński przyznał 25 stypendiów. Podniosła uroczystość odbyła się w Ośrodku Kultury w obecności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Kierownik Referatu Oświaty, Pani Urszuli Makowskiej – Kryska, Dyrektor Ośrodka Kultury – Pani Aleksandry Ciesielskiej, Rodziców  i  Nauczycieli, którzy na co dzień pracują, wspierają i  pomagają rozwijać talenty dzieci i młodzieży. W bieżącym roku:

Stypendia naukowe otrzymali uczniowie:
Szkoła Podstawowa – Oliwia Jabłońska, Maria Duczek, Paweł  Matczak, Mateusz Chmielewski.
Gimnazjum -  Adam Lewandowski, Bartosz Grauman, Martyna  Michalska, Gabriela Gaza.
Weronika Andryjańczyk, Mateusz Szymczak, Patryk Macioszek,  Weronika Polichnowska.
Szkoła średnia - Katarzyna Szeluga, Oliwia Szymczak, Magdalena Wrzosek.

Stypendia artystyczne otrzymali uczniowie:
Szkoła Podstawowa - Alicja Deicka, Angelika Żychlewicz, Justyna Jastrzębska.
Gimnazjum - Katarzyna Krokowska, Karolina Domagała, Justyna Jędrzejczak, Aleksandra Kaczmarek.
Szkoła średnia - Izabela Krajewska.

Stypendia sportowe  otrzymały uczennice:
Gimnazjum - Weronika Flaszak, Wiktoria Chorążak.

Galeria Zdjęć z uroczystości --tutaj--

A teraz trochę historii…

     Już 10. raz Burmistrz Lubienia Kujawskiego przyznał to wyjątkowe, lokalne stypendium. Propozycje stypendialne opiniuje i  przedkłada Burmistrzowi  Komisja, w skład której wchodzą członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Kierownik Referatu Oświaty.
     Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej były przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXXII/179/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 maja 2006r.  w sprawie:  „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Od tego roku na podstawie Uchwały Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015 r. Program po raz pierwszy zaczął funkcjonować od 1 września 2006 r. za osiągnięcia  uzyskane w roku szkolnym 2005/2006.

      Program ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień młodzieży, która dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskuje w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia oraz  nadal chce się rozwijać.

 

W czasie dziesięciu lat przyznawania stypendium:

72 uczniów uzyskało stypendium, w tym:
2 uczniów uzyskało stypendium  pięciokrotnie;
8 uczniów uzyskało stypendium trzykrotnie;
16 uczniów uzyskało stypendium dwukrotnie;
46 uczniów uzyskało stypendium jednokrotnie.

Wszystkim Stypendystom, ich Rodzicom i Nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Elżbieta Wojciechowska