• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Komisja gminna do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza  w 2015 roku, informuje, że od dnia 23 lipca do 03 sierpnia 2015 r. przeprowadzi lustrację upraw rolnych w oparciu o złożone przez rolników wnioski zgłoszenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Do celów ubiegania się o kredyt preferencyjny będą sporządzane protokoły obejmujące straty w uprawach i na tych kategoriach glebowych, które są wymienione w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2015 roku. Protokoły sporządzane będą zgodnie z zamieszczonym i ustalonym harmonogramem przez komisje do spraw szacowania.   

Do pobrania:

- harmonogram

- pismo Wojewody z 09.07.15r.

- obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego