• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

20190218 132310W dniu 18 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim podpisana została umowa na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo i Gagowy. Umowę podpisywali Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Skarbnik Wanda Mordzak oraz w imieniu Wykonawcy firmy DROGTOM z Włocławka Tomasz Jakubowski. Przy podpisaniu umowy uczestniczył także Radny Rady Miejskiej okręgu wyborczego Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo Wiesław Gontarek. Zadanie obejmuje przebudowę w/w dróg gminnych o łącznej długości ponad 8 km wraz z budową chodnika wzdłuż drogi Bilno - Modlibórz. Inwestycja o wartości 5.3 mln. zł. jest przewidziana do współfinansowania środkami z budżetu państwa w wysokości 50% wydatków w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie jest największym w Województwie Kujawsko-Pomorskim, na jakie gmina uzyskała wsparcie zarówno pod względem kwoty przyznanego przez Wojewodę dofinansowania jak i zakresu prac.