• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W 2015 roku Gmina Lubień Kujawski na inwestycje przeznaczyła kwotę 5 293 623 zł. W głównej mierze wydatki inwestycyjne były przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury drogowej, ale także na gospodarkę wodno – ściekową oraz oświatę. Pomimo dużych wydatków na inwestycje gmina zmniejszyła zadłużenie z lat ubiegłych z 3 146 756 zł. do 2 798 556 zł.  Jednocześnie stan gminnej kasy na koniec roku wynosił 728 496 zł.  Z takim bilansem zakończyła 2015 rok Gmina Lubień Kujawski.