• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W bieżącym roku Gmina Lubień Kujawski przebudowała 12 kilometrów dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Drogi z nowymi nawierzchniami powstały w miejscowościach Antoniewo, Gocław, Gole, Beszyn, Szewo, Wąwał, Wiktorowo oraz Wola Dziankowska. Łączny koszt zadań drogowych wyniósł w 2015 roku prawie 4 mln zł. Na przebudowę dróg gmina otrzymała ponad 1,5 mln zł. dotacji z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych oraz Funduszu ochrony gruntów rolnych.  

Na koniec roku 2015 całkowita długość sieci dróg gminnych wynosi ponad 205 km w tym o nawierzchni bitumicznej  ok. 85 km oraz o nawierzchni wzmocnionej np. kamieniem tłuczniowym ok 20 km.

Ponad 100 km dróg na terenie gminy to drogi o nawierzchni gruntowej.

W 2016 roku planuje się przebudowę ok. 20 km dróg gminnych do nawierzchni asfaltowej. Więcej o przyszłorocznych drogach pisaliśmy już wcześniej w artykule "Z dotacją wojewody przebudujemy..."

Fotorelacja z kilku lokalizacji --tutaj--