• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 23 września 2015 r. o godzinie 18:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyło się zebranie mieszkańców Lubienia Kujawskiego z władzami samorządowymi w celu omówienia przeznaczenia środków pochodzących z „funduszu sołeckiego” na 2016 rok. Spotkanie zorganizował Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Pan Bogdan Kaniewski. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Małachowski oraz Radni Rady Miejskiej Pani Elżbieta Wojciechowska, oraz Panowie Adam Maciejewski, Mieczysław Giętka oraz Jacek Kosmalski. Podczas spotkania dyskutowano o przeznaczeniu środków z „funduszu sołeckiego” w 2016 roku w Lubieniu Kujawskim. Zdecydowana większość mieszkańców wyraziła potrzebę poprawy bezpieczeństwa w mieście poprzez budowę systemu monitoringu miejskiego.