• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła w dniu 30 listopada 2015 roku listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2016 zadań w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019".  Na liście gminnej znalazły się 72 wnioski na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą prawie 68 mln. zł. (dostępna kwota dla gmin wynosi 24 mln zł.). Na 6 pozycji listy jest projekt Gminy Lubień Kujawski. W ramach projektu za kwotę 5,5 mln zł. planuje się przebudowę ponad 16 km dróg gminnych w miejscowościach  Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie oraz Sławęckie Góry. Kwota przyznanej dotacji z budżetu państwa wynosi 2,75 mln zł. Bezzwrotnej pomocy finansowej na sfinansowanie projektu w kwocie ponad 300 tys. zł. udzieli dodatkowo gminie Powiat Włocławski.

Lista rankingowa --tutaj--

Gmina Lubień Kujawski planuje ponadto w 2016 roku pozyskać dodatkowe środki na budowę prawie 4 km dróg w miejscowościach Czaple, Rutkowice oraz Kretkowo z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozwoliłoby to gminie na wybudowanie w 2016 roku 20 km. dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.