• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

fotowoltaikaUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu dokonał pozytywnej oceny wniosku Gminy Lubień Kujawski dotyczącego wspierania działań wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Gminie przyznano 622 tys. zł. dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej położonych na terenie gminy. Dotacja pokrywa 50% kosztów budowy instalacji, natomiast pozostałe środki pochodzić będą z wpłat mieszkańców, którzy w 2018 roku zgłosili chęć udziału w projekcie oraz w przypadku budynków użyteczności publicznej budżetu gminy. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej powstaną na budynkach remiz ochotniczych straży pożarnych w Lubieniu Kujawskim i Krzewiu oraz Stacji Uzdatniania Wody w Nartach. Planuje się, że montaż pierwszych instalacji rozpocznie się wiosną 2020 r.