• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Screenshot 2019 11 21 Starostwo Powiatowe we Włocławku Zakończenie prac na drodze powiatowej w RzeżewieZakończono realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna od km 1+470 do km 2+435, której wykonawcą była firma GIRDER Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 111 we Włocławku. Zamówienie obejmowało m. in. utwardzenie ciągu pieszego wraz z utwardzeniem pobocza za kwotę brutto 574.891,82 zł. Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją przedmiotowej inwestycji pełniła firma: BRD – Mariusz Jabłoński, ul. Sosnowa 11 we Włocławku.

W odbiorze robót budowlanych uczestniczyli: starosta włocławski - Roman Gołębiewski, przewodniczący rady powiatu - Zygmunt Wierzowiecki, przewodniczący komisji infrastruktury i rozwoju - Bogdan Domżalski, burmistrz Lubienia Kujawskiego - Marek Wiliński, Tadeusz Wiśniewski - dyrektor PZD oraz przedstawiciele formy GIRDER Sp. z o.o. Sp. k.