• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

odrOd 2018 r. zmienił się sposób realizacji tzw. Dyrektywy Azotanowej, dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, którą Polska rozpoczęła wdrażać od 2004 r. Podstawą tej zmiany jest nowe Prawo wodne, na podstawie, którego opracowano tzw. program działań, jeden dla całego kraju. Dotychczas realizacją dyrektywy azotanowej objęta była niewielka powierzchnia kraju (niecałe 4, 5%), którą określano, jako tzw. OSN. Obecnie wszyscy rolnicy, osoby/podmioty prowadzące produkcję rolniczą, w tym działy specjalne produkcji rolnej na terenie kraju są objęci wspólnym programem działań. Sposób realizacji działań wynikających z programu zależy od profilu gospodarstwa, jego powierzchni, położenia, skali i intensywności produkcji.

Ponadto od 2019 roku cała gmina Lubień Kujawski została objęta obszarami o niekorzystnych  warunkach zagospodarowania (obszary ONW), co wiąże się z dodatkową płatnością i kolejnymi zobowiązaniami.

W związku z nowymi wymogami zapraszamy rolników na szkolenie, które odbędzie się Sali OSP w Lubieniu Kujawskim 8 marca o godz. 10.00. Szkolenie będzie prowadził wykwalifikowany pracownik ODR z Lublina Pan Bogdan Kiedrowski.