• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dwór w Lubieniu Kujawskim, po remoncie znowu tętni życiem. 14 lipca uroczyście otwarto żłobek samorządowy ,,Dworkowe skrzaty” i Dzienny Dom „Senior +”.  Towarzyszył temu wydarzeniu „Piknik familijny” w parku podworskim. 

Gości witali burmistrz  Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marek Małachowski. Burmistrz dziękował wszystkim tym, którzy w sposób szczególny przyczyniły się do powstania otwieranych instytucji, a lista osób była długa.

To wspólnie z radnymi podczas wielu rozmów dwa lata temu tworzyliśmy koncepcję dzisiejszego żłobka i domu seniora – mówi burmistrz Marek Wiiński. -  Wypracowane przez nas pomysły przelewne były zgodnie w podejmowane uchwały. Ojcem chrzestnym otwieranego domu dla seniorów jest   Zygmunt Wierzowiecki, przewodniczący rady powiatu. 

Łącznie na utworzenie żłobka i domu seniora otrzymaliśmy z rządowych programów maluch plus oraz senior plus 900 tys. zł. W bieżącym roku dostaliśmy dodatkowe 70 tys. zł na funkcjonowanie domu seniora. A wiec łącznie 970 tys. dotacji. Ponadto marszałek  województwa kujawsko pomorskiego przyznał  unijną dotację na funkcjonowanie żłobka w wysokości  700 tys. zł, która  pozwoli na funkcjonowanie obiektu przez dwa lata bez konieczności ponoszenia opłat przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Powiat Włocławski przekazał gminie  300 tys. zł na utworzenie domu seniora.

Wśród gości byli: senator Józef Łyczak, poseł Joanna Borowiak, Sławomir Kopyść – członek zarządu województwa, wicestarosta Jan Ambrożewicz, Zygmunt Wierzowiecki – przewodniczący rady powiatu, radny powiatu  Bogdan Domżalski, Dorota Beger –reprezentująca wojewodę, przewodniczący rady miejskiej Marek Małachowski, wraz z radnymi, sołtysi, pracownicy urzędu.

Najpierw goście obejrzeli tańce dzieci podopiecznych  Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przygotowanych przez Marikę Orłowską,  pokaz karate tradycyjnego w wykonaniu dzieci i młodzieży z Klubu ZANSHIN oraz wysłuchali krótkiego koncertu zespół „Harmonia”.

Tradycyjnie, przed wejściem do odnowionego i przystosowanego do nowych potrzeb dawnego dworu   przecięto czerwoną wstęgę. Dokonali tego zaproszeni goście wraz z burmistrzem i przewodniczącym rady miejskiej.   

W placówce  jest przygotowanych 30 miejsc dla maluchów, a na razie zapisanych mamy  23 dzieci – mówi - Dawid Ciemski, dyrektor samorządowego żłobka ,,Dworkowe skrzaty”. -  Na jego potrzeby została zaadaptowana część internatowa w budynku po byłym domu dziecka. Mamy dwie sale zabaw dla dzieci.

Dzienny Dom „Senior +” będzie zarządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej kierowany przez Annę Kilichowską.  Ośrodek też będzie mieścił się  w odnowionym obiekcie. Opieką objętych zostanie 30 seniorów powyżej 60 roku życia.

Galeria zdjęć dostępna --tutaj--


Auto tekstu: Jolanta Pijaczyńska / kujawy.media.pl