• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

sołtysZ dniem 2 kwietnia br. na terenie gminy Lubień Kujawski rozpoczęły się wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich kadencji 2019 – 2023. Wybory odbywały się na podstawie zarządzenia burmistrza i potrwały do 10 maja br. Tegoroczne wybory odbywały się w oparciu o nowe statuty sołectw uchwalone w bieżącym roku przez Rade Miejską w Lubieniu Kujawskim. Nowe statuty przewidują zaktualizowane regulacje prawne jak np. wydłużoną 5 letnią kadencję analogicznie jak w przypadku władz samorządowych. Poniżej publikujemy informacje o wybranych Sołtysach oraz Radach Sołeckich kadencji 2019 – 2023. 

Lubień Kujawski

Przewodniczący Zarządu: Pan Bogdan Kaniewski
Zarząd Samorządu Mieszkańców: Pan Jerzy Kaniewski, Pan Jan Małgorzaciak, Pan Andrzej Skalski, Pani Barbara Woźniak

 

Gagowy

Sołtys: Pan Paweł Kaczmarek
Rada Sołecka: Pan Arkadiusz Jędrusiak, Pan Krzysztof Michalak, Pan Jerzy Gientka

 

Wola Olszowa

Sołtys: Pan Mariusz Żakowiecki
Rada Sołecka: Pani Sylwia Sierakowska, Pani Anna Wróblewska, Pani Jolanta Gientka

 

Czaple

Sołtys: Pan Marcin Banasiak
Rada Sołecka: Pan Marek Justyński, Pan Robert Łysiak, Pan Zenon Wiliński

 

Narty

Sołtys: Pani Katarzyna Zdanowska
Rada Sołecka: Pan Tomasz Jankowski, Pani Elżbieta Mechuła, Pan Paweł Mańkowski

 

Morzyce

Sołtys: Pan Bogdan Kowalewski
Rada Sołecka: Pan Pankracy Pojedyński, Pani Urszula Adamczyk, Pan Tomasz Wiśniewski

 

Szewo

Sołtys: Pan Andrzej Jędrusiak
Rada Sołecka: Pan Andrzej Błaszczyk, Pan Stefan Górski, Pan Radosław Morawski

 

Dziankowo

Sołtys: Pan Jacek Glonek
Rada Sołecka: Pani Gabriela Mordzak, Pan Tomasz Żółtowłos, Pan Stanisław Bujalski

 

Beszyn

Sołtys: Pan Andrzej Sierakowski
Rada Sołecka: Pani Wanda Chrząstek, Pani Bogusława Dębczak, Pan Władysław Drzewiecki

 

Kretkowo

Sołtys: Pan Kazimierz Nowak
Rada Sołecka: Pan Edward Dębski, Pan Zdzisław Justyński, Pani Ewa Stolcman

 

Antoniewo

Sołtys: Pani Lucyna Wasiak
Rada Sołecka: Pan Jarosław Matusiak, Pan Zdzisław Wesołowski, Pan Lech Marciniak

 

Wola Dziankowska

Sołtys: Pan Leszek Wojciechowski
Rada Sołecka: Pan Krzysztof Kowalski, Pan Tomasz Madaliński, Pan Ryszard Wróblewski

Rutkowice

Sołtys: Pani Anna Komecka
Rada Sołecka: Pani Joanna Jakubowska, Pan Rafał Palczewski, Pani Dorota Seklecka

Modlibórz

Sołtys: Pan Damian Deska
Rada Sołecka: Pani Krystyna Dominowska, Pan Grzegorz Ostrowski, Pan Krzysztof Wieczorek

 

Chojny

Sołtys: Pan Jacenty Chmielewski
Rada Sołecka: Pan Stanisław Grabowski, Pan Stanisław Sobczak, Pan Roman Wasielewski

 

Gliznowo

Sołtys: Pan Robert Kaczmarek
Rada Sołecka: Pani Eliza Fudała, Pani Agata Kozłowska, Pani Anna Kwiatkowska

 

Bagno

Sołtys: Pan Jerzy Domowicz
Rada Sołecka: Pan Sławomir Arkita, Pani Edyta Grzelak, Pani Jolanta Jaskólska

 

Wiktorowo

Sołtys: Pan Bogdan Pieczkowski
Rada Sołecka: Pan Roman Konarski, Pan Tadeusz Ostrowski, Pan Grzegorz Supryka

 

Rzeżewo

Sołtys: Pani Wioletta Zglińska
Rada Sołecka: Pan Daniel Kopczyński, Pan Jarosław Miłkowski, Pan Paweł Szeluga

 

Krzewie

Sołtys: Pan Leszek Matusiak
Rada Sołecka: Pan Grzegorz Banasiak, Pan Stanisław Nowakowski, Pan Paweł Wiliński

 

Kłóbka

Sołtys: Pan Jerzy Górecki
Rada Sołecka: Pan Zdzisław Konarski, Pan Jan Olejnik, Pan Andrzej Przybylski

 

Bilno

Sołtys: Pan Kazimierz Olach
Rada Sołecka: Pan Błażej Kacprzyk, Pani Monika Modrzejewska, Pan Karol Ostrowski

 

Kanibród

Sołtys: Pan Mirosław Gontarek
Rada Sołecka: Pani Beata Czarniak, Pan Bogdan Popielarczyk, Pan Krzysztof Seklecki

 

Gole

Sołtys: Pan Grzegorz Mikołajewski
Rada Sołecka: Pani Agnieszka Mikołajewska, Pan Jan Piwiński, Pan Jarosław Woźniak

 

Kobyla Łąka

Sołtys: Pan Sławomir Ostrowski
Rada Sołecka: Pan Zbigniew Pietrzak, Pani Jolanta Świerczyńska, Pan Mariusz Wojtaszewski

 

Świerna

Sołtys: Pan Andrzej Matusiak
Rada Sołecka: Pan Wiesław Fijałkowski, Pan Mirosław Małachowski, Pan Zbigniew Woźniak

 

Błędowo

Sołtys: Pani Agnieszka Mieczyńska
Rada Sołecka: Pani Karolina Pisarska, Pani Wioletta Synowska, Pani Beata Tomaszewska

 

Kaliska

Sołtys: Pani Mariola Kwiatkowska
Rada Sołecka: Pan Roman Dobber, Pan Tomasz Kosmalski, Pani Marlena Waleczko