• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 16.03.2016 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: analiza pod względem bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

W dniu 13 marca 2016r (niedziela) w Izbicy Kujawskiej odbyły się XVIII Powiatowe Wystawy Stołów Wielkanocnych na Kujawach. Tak jak w latach ubiegłych wystawcami były reprezentacje gmin powiatu włocławskiego. Organizatorem wystawy był Samorząd Powiatu Włocławskiego oraz Samorząd Gminy Izbica Kujawska. Zwiedzający wystawę mogli zapoznać się z twórczością ludową. Po części artystycznej, wystawcom wręczono drobne upominki a zgromadzeni na wystawie goście przed degustacja złożyli sobie życzenia i podzielili się jajeczkiem.

Galeria zdjęć --tutaj--

W dniu 8 marca odbyły się Obchody Dnia Kobiet w Remizie OSP w Lubieniu Kujawskim zorganizowane przy udziale Burmistrza i Radnych naszego miasta. Każda z Pań otrzymała od radnych symbolicznego kwiatka. W części artystycznej występowały dzieci z Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej, młodzież i dzieci ze szkoły w Kłóbce oraz reprezentantka Studium Muzycznego z Włocławka Alicja Deicka. Na koniec przy wspólnym torcie Burmistrz wraz z Radnymi złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkich zgromadzonym Paniom.

Galeria zdjęć --tutaj--

Stowarzyszenie  „Z drugiej strony”, w  porozumieniu  i w  ramach współpracy z „Biurem  dla obywatela” z Włocławka  i  tut. Ośrodka Kultury organizuje w dniu 17 marca, dwu – etapowe bezpłatne porady prawne.

I.  9.00 – 12.00 bezpłatne porady prawne dla wszystkich mieszkańców. Zapisy do dnia 15-go marca w Ośrodku Kultury i pod nr tel. 604 212 360

 

II. 12.00 - 15.00 porada prawna dla zainteresowanych dot. tzw. służebności przesyłu.

Informacje dodatkowe:  Jan Koralewski  - 604 212 360

Na wniosek Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego w dniu 9 marca br., we Włocławku odbyło się spotkanie Burmistrza z kierownictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na spotkaniu Burmistrz wnioskował o wykonanie przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Lubień Kujawski w pobliżu marketu MILA. Burmistrz zwrócił uwagę, że praktycznie codziennie występują w tym miejscu niebezpieczne zdarzenia drogowe z udziałem pieszych polegające na pokonywaniu przez pieszych drogi krajowej nr 91 w miejscu do tego nieprzystosowanym. Z otrzymanych informacji wynika, że jest szansa na wykonanie takiego przejścia w bieżącym roku.

Na spotkaniu omawiano ponadto potrzebę poprawy oznakowania dojazdu do terenów inwestycyjnych na lotnisku.

Na zakończenie spotkania Burmistrz podziękował za wykonanie w ubiegłym roku znaku świetlnego (ograniczenie prędkości) przy wjeździe do Lubienia Kujawskiego od strony Kowala, o co wnioskował wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. 

Naszą Gminę reprezentować będą: Elżbieta Droszcz, Anna Mikołajczyk,  Wioletta Sobierajska oraz Hubert Jankowski.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. Osoby chcące ubiegać się o to stanowisko muszą posiadać m.in. wykształcenie wyższe oraz trzy letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto osoba przystępująca do naboru musi przedstawić  koncepcję funkcjonowania i rozwoju Centrum.

Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim powstaje z połączenia Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim z Wiejską Świetlicą Środowiskową w Kamiennej co rozpoczęto Uchwałą Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia w/w instytucji kultury.

Połączenie Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej w jedna instytucje łączy się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy w zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury oraz upraszczania struktur zarządzania w zakresie organizowaniu  działalności kulturalnej.

Nowa instytucja będzie miejscem, gdzie opracowana zostanie wspólna polityka rozwoju kultury na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski.

Oczekiwanym skutkiem połączenia instytucji kultury jest stworzenie dużego sprawnego ośrodka kultury, zmniejszenia kosztów zarządzenia, racjonalizacja wydatków zapewniająca płynność zawodową, zwiększenie efektywności pracy kadry, racjonalizacja struktury organizacyjnej jak również większą możliwość generowania przychodów.

Więcej o naborze na stanowisko --tutaj--

Trwają prace projektowe związane z zaprojektowaniem oraz uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń administracyjnych na budowę nowego oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubień Kujawski oraz Kaliska. Zakończenie prac projektowych planowane jest na miesiąc kwiecień br. W maju planuje się rozpisanie przetargu natomiast wykonanie robót do końca września br. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem nowego oświetlenia na jednej z ulic na nowym osiedlu w miejscowości Kaliska planowane jest ponadto wykonanie do końca roku nowej nawierzchni oraz chodników z kostki brukowej typu starobruk. Dokumentacja projektowa na nową drogę oraz chodniki została już wykonana.

Mapa poglądowa planowanych prac --tutaj--