• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Wiceszef MRPiPS Bartosz Marczuk przypomina, że bez względu na sytuację osobistą rodziców - czy są małżeństwem, rozwiedli się czy żyją w nowych związkach świadczenie 500 plus jest adresowane do dziecka. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Wsparcie dostanie każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców: zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych.

Więcej informacji –-tutaj--

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim uruchomiony jest punkt informacyjno – doradczy, w którym można uzyskać kompleksową pomoc w wypełnianiu wniosków o unijne dotacje obszarowe, czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego. Ośrodek Doradztwa Rolniczego pełni dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

WAŻNE! Wyjątkowo w miesiącu marcu punkt czynny będzie 9 marca (środa).

W związku z wystąpieniem na terenie naszej Gminy kolejnego już w ostatnim czasie niekorzystnego zjawiska, jakim są ujemne skutki przezimowania, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, zwrócił się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiegob o zatwierdzenie gminnej komisji ds. szacowania strat w uprawach. Na chwilę obecną czekamy na jej zatwierdzenie. Następnie będzie można przystąpić do sporządzenia protokołów indywidualnych, o czym poinformujemy niezwłocznie Państwa poprzez sołtysów oraz stronę internetową.
Na chwilę obecną można zgłaszać (wzór oświadczenia do pobrania) fakt zaorania upraw w gospodarstwie celem ponownego zasiania. Taką informację należy przedłożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim pok. 20 i 23.
Szczegółowych informacji udziela Pani Jolanta Mielczarek, tel. (54) 284 43 37.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 03.03.2016 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: analiza sytuacji socjalnej i pomocy rodzinie w gminie.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

W dniu 27 lutego 2016 roku (sobota) o godz. 13:00, w sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim odbył się Turniej Siatkarski o Puchar Burmistrza Lubienia Kujawskiego. W zmaganiach sportowych udział brało pięć drużyn, z których poszczególne miejsca zajęły:

 

1. „AGRICOLA”

2. „MŁODZI"

3. „OLDBOYE”

4. „KŁÓBKA”

5. „OPTYMIŚCI”

Zmagania sportowe były okazją do dobrej zabawy oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu. Za udział w imprezie wszystkim uczestnikom dziękowali Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Małachowskim.

„Pamiętajmy, że pamięć buduje tożsamość…”

Patriotyzm zaczyna się w rodzinie. Bądźmy dumni z Polski. Złóżmy cześć i chwałę wszystkim Bohaterom, którzy pracowali, walczyli i oddali swoje życie za wolną Ojczyznę. Wywieśmy w tych dniach flagę narodową na naszych domach.

 

Kalendarz Świąt Patriotycznych

22 stycznia – Wybuch Powstania Styczniowego

13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Tragedii Katyńskiej

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych”

2 maja – Dzień Flagi Narodowej, Święto Polaków mieszkających za granicą

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności, rocznica zawarcia Porozumień Gdańskich

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, dzień zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej

17 września – Światowy Dzień Sybiraka, Dzień napaści sowieckiej na Polskę w 1939 roku

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

13 grudnia – rocznica wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku

 

Kalendarz Świąt Patriotycznych dostępny także od dziś na stałe w dedykowanej zakładce po prawej stronie witryny.

 

Szanowni Państwo,

zachęcamy do aktywnego budowania i wzmacniania narodowego oraz społecznego ducha w Gminie Lubień Kujawski. Zapraszamy Mieszkańców, stowarzyszenia i instytucje działające na terenie naszej Gminy do zgłaszania projektów oraz organizowania przedsięwzięć, które pogłębią nasze obywatelskie i lokalne więzi. Pragnęlibyśmy, aby Państwa pomysły przypomniały nam Wszystkim o ważnych datach i wydarzeniach w naszej ojczystej i lokalnej historii.

Z poważaniem

Elżbieta Wojciechowska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

W dniu 24.02.2016 r. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zorganizowała wspólne spotkanie władz Gminy: Burmistrza Lubienia Kujawskiego – Pana Marka Wilińskiego, przewodniczącego RM - Pana Marka Małachowskiego, wiceprzewodniczącej - Pani Jolanty Grauman z działaczami klubów sportowych z naszego terenu: KS „Lubienianka”, UKS „Lubienianka”, UKS „Start” z Kłóbki. Kluby sportowe reprezentowali: Panowie: Jarosław Woźniak, Jarosław Pieczkowski, Andrzej Dominowski, Zbigniew Stańczak. Na spotkaniu reprezentanci klubów przedstawili bieżące i perspektywiczne plany swoich klubów dotyczące sportu dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Szczegółowa tematyka dotyczyła prężnej działalności i osiągnięć KS „Lubienianka” - dorosłych i dzieci w piłce nożnej. Kluby uczniowskie przedstawiły bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – zajęcia szkoleniowo-treningowe, organizowane imprezy sportowe, propagowanie „zdrowego trybu życia”, a przede wszystkim zachęcanie Rodziców i sympatyków klubów do włączenia się w działalność klubów. Rozmowa dotyczyła, nie tylko, bieżących planów i ich realizacji, ale również dotykała rozbudowy i modernizacji istniejących już obiektów sportowych. Burmistrz i Przewodniczący RM przedstawili pomysł budowy pełnowymiarowej sali sportowej. Nowy obiekt ma spełniać wymagane standardy, co pozwoli na treningi np. piłki ręcznej. Wybudowanie takiej sali zdecydowanie poszerzy możliwości rozwoju gminnego sportu, ale także przyczyni się do promocji naszej Gminy.

Warto wymieniać doświadczenia, ale …

Szanowni Państwo nie czekajmy!

Kluby sportowe proponują świetną ofertę sportową. W każdej chwili można z całymi Rodzinami dołączyć i zainwestować we własne zdrowie oraz zdrowie swoich dzieci!

                               Z poważaniem

Elżbieta Wojciechowska

                                                                             Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 29.02.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo –Gospodarczej. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

W czwartek, 25 lutego 2016r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński podpisał umowę na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski. Przebudowywane drogi będą w miejscowościach Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie oraz Sławęckie Góry.
Przypomnijmy, że w przeprowadzonym postępowaniu najlepszą ofertę złożyło konsorcjum firm Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych sp. z o. o.  z Nowej Wsi oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina. Koszt robót wyniesie 4.485.599,51 zł. a zadanie jest w 50% współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach  "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infastruktury Drogowej na lata 2016-2019”