• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 27 lutego 2016 roku (sobota) o godz. 13:00, w sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim odbędzie się Turniej Siatkarski o Puchar Burmistrza Lubienia Kujawskiego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Od  18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci świń i mleka mogą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Jest to podyktowane niekorzystną sytuacją na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku. Na pomoc dla producentów świń i mleka łącznie przeznaczone jest ponad 245 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej ARR --tutaj--

Wypełniony wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń i mleka można dostarczyć osobiści lub wysłać pocztą na adres:

Agencja Rynku Rolnego
ul. Kasztanowa 57
85-980 Bydgoszcz
tel. 52 584 92 92

Ubiegający się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci podaje we wniosku jedynie podstawowe dane dotyczące rodziny. W przypadku świadczenia również na pierwsze dziecko wymagane są informacje pozwalające na ustalenie dochodu. Pozostała część wniosku to szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla wypełniających.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze określa również listę dodatkowych dokumentów, wymaganych w szczególnych przypadkach, np. wobec cudzoziemców czy rodziców adopcyjnych.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim lub elektronicznie przez internet.

Wzór wniosku do pobrania --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 24.02.2016 r. (środa) o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 11 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych z terenu Gminy Lubień Kujawski.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 23.02.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: informacja dotycząca przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania narkomanii.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam 

W dniu 19 lutego (piątek) 2016r. o godz. 10:00 w sali Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Lubienia Kujawskim. Na posiedzeniu podjęto m.in.uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury oraz oficjalnie powitano nowego Komendanta Polcji w Kowalu Pana Jerzego Kalińskiego.

 

Przypominamy, że w dniu  22 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbędzie się szkolenie dotyczące zakładania i funkcjonowania Grup Producentów Rolnych.

Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doractwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rolników.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 22.02.2016 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali remizy Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: spotkanie z przedstawicielem Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotyczące zakładania i funkcjonowania Grup Producentów Rolnych.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w związku z awaryjnym stanem nawierzchni kolejowej i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, przystępuję do naprawy nawierzchni torowej na przejeździe kolejowo - drogowym, w ciągu drogi gminnej nr 1191431C Kobyla Łąka - Walentowo.  Roboty odbywać się będą w dniu 19.02.2016r. w godzinach 7:30 do 10:30.

W związku z powyższym w wyżej wymienionym czasie będzie zamknięty dla ruchu kołowego przejazd kolejowo - drogowy w ciągu drogi gminnej nr 191431C w miejscowości Zakrzewo. Ruch samochodowy kierowany będzie przez uprawnionego sygnalistę, na najbliższe przejazdy kolejowo - drogowe w m. Zakrzewo i Uchodze.

PKP Polskie Linie Kolejowe