• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Ochotnicza Straż Pożarna w Morzycach ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Ogłoszenie z załącznikami do pobrania --tutaj--

 

 

 

We wtorek, 16 luego 2016r.  Komisja Przetargowa zakończyła sprawdzanie ofert złożonych w postępowaniu na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie oraz Sławęckie Góry. W prowadzonym postępowaniu złożono 10 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Włocławskie Przedsiębiorsto Robót  Drogowych sp. z o. o.  z Nowej Wsi oraz Predsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina. Koszt robót wyniesie 4.485.599,51 zł. Zadanie jest w 50% współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramch  "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infastruktury Drogowej na lata 2016-2019"

stoly wielkanocne 3Zgodnie z tradycją, w Powiecie Włocławskim w dniu 13 marca 2016 r. w Izbicy Kujawskiej organizowana będzie Powiatowa Wystawa "Stoły Wielkanocne na Kujawach". Organizatorem wystawy jest Starostwo Powiatowe we Włocławku przy współpracy z Urzędem Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w reprezentowaniu naszej Gminy.  Zgłoszeń należy dokonywać do Kierownika Referatu Organizacyjnego w Urzędzie p. Jolanty Mielczarek w terminie do dnia 23 lutego 2016r. Reprezentacja gminy winna składać się maksymalnie z czterech osób.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 542844337.

Chętnych serdecznie zapraszamy!

 DSC0091W dniach 13-14.02.2016 r. na sali gimnastycznej w Lubieniu Kujawskim odbył się turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. W turnieju wzięło udział 9 drużyn. Mecze rozgrywane w sobotę (13.02.2016r) wyłoniły 6 drużyn które miały szanse walczyć o miejsce na podium. W niedzielę (14.02.2016r) zwycięskimi drużynami okazały się:

 

I miejsce - Stępka,

II miejsce - Myszy,

III miejsce - LUMAC.

Nagrody indywidualne zostały przyznane w trzech kategoriach:

Bramkarz turnieju - Błażej Zimny

Król strzelców - Patryk Olczak

Zawodnik turnieju - Bartosz Gołębiewski

Na turnieju został wręczony honorowy dyplom dla najstarszego zawodnika, który zawsze jest ze swoją drużyną - otrzymał go Pan Stasiak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Pan Marek Małachowski wraz z Radnym Jarosławem Woźniakiem prowadzili losowanie w którym do wygrania były piłki. Zawodnicy oraz kibice mieli szansę na wylosowanie szczęśliwej kartki.

Wszystkim zawodnikom oraz organizatorom dziękujemy za tak ogromne zaangażowanie oraz zapraszamy ponownie za rok!

Galeria zdjęć --tutaj--

Burmistrz Lubienia Kujawskiego informuje, że w dniu  22 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbędzie się szkolenie dotyczące zakładania i funkcjonowania Grup Producentów Rolnych.

Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doractwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rolników.

komisjaoDnia 19 luty 2016 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XII Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XI Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżetu gminy na 2016 rok.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2016 rok.

4. Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska- Kamienna od km 4+915 do km 9+372 – Etap I” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2032.

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lubienia Kujawskiego z powodu braku odpowiedzi na pismo.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości nr 40/15 położonej w Kaliskach.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lubień Kujawski nieruchomości nr 231/17 w m. Kamienna.

9.Uchwała w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej – w jedną instytucję kultury.

10. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

11. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Wolne wnioski, zapytania.

15. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 12.02.2016 r. (piątek) o godzinie 08:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie skargi.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

12705703W dniu 10 lutego 2016r. klasa III Gimnazjum pod kierunkiem p. Agnieszki Woźniak odbyła praktyczną lekcję wos-u w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. Uczniowie zapoznali się ze strukturą urzędu i z pracą poszczególnych wydziałów. Pani Jolanta Mielczarek - kierownik referatu organizacyjnego - przedstawiła pracę urzędu. Młodzież spotkała się również z Panem Burmistrzem - Markiem Wilińskim.

 

Więcej zdjęć w galerii --tutaj-- lub na Facebooku Zespołu Szkół w Kłóbce --tutaj--

Aż 24 oferty złożyli Wykonawcy chętni do wykonania modernizacji Satcji Uzdatniania Wody w Nartach. Ceny ofert złożonych w postepowaniu przetargowym kształtują się od 579 576,00 zł  do 1 041 075,22 zł. Przypomnijmy że Modernizacja Satcji Uzdatnia Wody w Nartach jest współfinasowana w 70 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej w Toruniu  oraz 5 % ze środków pochdzących z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.