• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 19.01.2016 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: plan pracy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 18.01.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: plan pracy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie oraz Sławęckie Góry. Wykonawcy zainteresowani zamówieniem mogą składać swoje oferty do 29 stycznia br. do godz. 13:00. W ramach zamówienia planuje się przebudowę ponad 16 km dróg gminnych w terminie do 30 września br. Przebudowa w/w dróg będzie możliwa dzięki przyznanej dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Powiatu Włocławskiego w łącznej kwocie ponad 3 mln zł.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

Więcej o dotacji wojewody --tutaj--

 

W ubiegłym roku zakończyła się renowacja dworu Orpiszewskich położonego w Kłóbce w Gminie Lubień Kujawski. Renowacją zajmowało się Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Dwór związany jest z postacią Marii Orpiszewskiej utalentowanej malarki, narzeczonej Fryderyka Chopina i muzy Juliusza Słowackiego, która zamieszkiwała dwór w ostatnich latach swojego życia. Położony w pobliżu skansenu dwór i otaczający go park były w ruinie, w 2010 roku zostały zakupione przez samorząd województwa Kujawsko – Pomorskiego. Przeprowadzono rekonstrukcję starszej, parterowej części domu i rewaloryzację skrzydła pałacowego. Odtworzono również pierwotny układ przestrzenno – funkcjonalny rezydencji.

Więcej o Kłóbce przeczytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu --tutaj--

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 13.01.2016 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: plan pracy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 12.01.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: plan pracy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

W dniu 8 stycznia br. Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na dostawę kamienia w ramach Funduszu Sołeckiego.  Na oferty w postępowaniu czekamy do 19 stycznia br. W ramach zamówienia planuje się zakup kamienia na potrzeby utwardzenia dróg gruntowych za kwotę prawie 250 tys. zł. w sołectwach, które wyraziły potrzebę zakupu kamienia podczas spotkań organizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. W bieżącym roku po raz pierwszy gmina kupuje kamień w ramach Funduszu Sołeckiego. Korzyścią tego typu zakupów jest 30% dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, która powoduje, że do zakupu kamienia otrzymamy dofinansowanie w wysokości prawie 75 tys. zł.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

Więcej o funduszu sołeckim w Gminie Lubień Kujawski --tutaj--