• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W 2015 roku Gmina Lubień Kujawski na inwestycje przeznaczyła kwotę 5 293 623 zł. W głównej mierze wydatki inwestycyjne były przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury drogowej, ale także na gospodarkę wodno – ściekową oraz oświatę. Pomimo dużych wydatków na inwestycje gmina zmniejszyła zadłużenie z lat ubiegłych z 3 146 756 zł. do 2 798 556 zł.  Jednocześnie stan gminnej kasy na koniec roku wynosił 728 496 zł.  Z takim bilansem zakończyła 2015 rok Gmina Lubień Kujawski.

Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Baruchowie, dnia 10 stycznia 2016r., odbędzie się akcja Dnia Dawcy Szpiku. Wszystkie zdrowe osoby  w wieku 18-55 lat będą mogły bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Akcja planowana jest w godzinach 13:00-20:00. Serdecznie zapraszamy.

NSZZ RI "Solidarność" organizuje zimowisko w Zakopanem w terminie 18.01-27.01.2016.

Adres kolonii:
Pensjonat "Halina"
34-500 Zakopane, Stachonie 28 A
Tel. 18/ 201 18 62

 


Wycieczki i atrakcje:
-wycieczka autokarowa do Krakowa oraz piesza na Gubałówkę Butorowy Wierch,
-objazdowa wycieczka autokarowa - "Zabytki i architektura sakralna Zakopanego",
-spacer na Krupówki,
-wyjazd do Aquaparku,
-wycieczki piesze po okolicy,
-ognisko z pieczeniem kiełbasek,
-zajęcia sportowe, rozgrywki i turnieje kolonijne,
-dyskoteki, karaoke, konkursy i zabawy.

Wiek dzieci: do 16 roku życia (od 2000)

Obowiązek:
Jedno z rodziców dziecka musi podlegać aktualnemu, pełnemu ubezpieczniu w KRUS. Wymagane jest aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub zbiorcza lista potwierdzana przez odpowiedni oddział KRUS-u z adnotacją o pełnym ubezpieczniu jednego z rodziców oraz w przypadku listy na każdej stronie nagłówkowa pieczątka odpowiedniego oddziału KRUS-u.

Komplet zaświadczeń lub potwierdzona lista oraz wpłata za kolonie najpóźniej do dnia 13 stycznia 2016 roku należy złożyć do organizatora:

NSZZ RI "Solidarność"
ul. Marszałkowska 84/92 lok.119
00-514 Warszawa
Tel./fax 22 6222 33 49 / 22 622 33 45

Kontakt: 697 280 463, Pan Lech Kraszewski

Na prośbę najbliższej rodziny śp. Łukasza Fudały publikujemy podziękowania dla Burmistrza Lubienia Kujawskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, Radnych Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, Sołtysów, firmy POLCALC oraz wszystkich uczestników pogrzebu, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze śp. Łukasza Fudały w dniu 29 grudnia 2015 roku.

 

Rodzice, Żona Marta z synem oraz siostry.

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Więcej infromacji  --tutaj--

Informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2015 roku, kasa w Urzędzie Miejskim będzie czynna do godziny 10:00.

Projekt ustawy wprowadzającej świadczenie dla rodzin 500 zł został skierowany do konsultacji społecznych. Premier Beata Szydło poinformowała o tym podczas świątecznego spotkania z rodzinami wielodzietnymi w Kancelarii Premiera. Projekt „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom na dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Proponowane rozwiązanie ma zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Więcej --tutaj--

Uwagi można składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podczas XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim uchwalono budżet gminy na 2016 rok. Za przyjęciem projektu budżetu na 2016 rok zagłosowało jednogłośnie 15 radnych. W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 22.942.147 zł, wydatki w wysokości 22.578.947 zł, oraz nadwyżkę w wysokości 363.200 zł.

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano m.in.

 • przebudowę ok. 20 km. dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski (drogi gminne w miejscowościach Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie, Sławęckie Góry, Rutkowice, Kretkowo oraz Czaple);
 • budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski wraz z zakupem działki pod inwestycje;
 • opracowanie dokumentacji projektowych i remont budynków ośrodków zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce;
 • modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Narty;
 • zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach;
 • opracowanie dokumentacji przebudowy dróg planowanych do realizacji w 2017 roku;
 • zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce;
 • budowę oświetlenia dróg gminnych;
 • zadania z Funduszu Sołeckiego w tym monitoring Lubienia Kujawskiego;

Planuje się, że zadania inwestycyjne i remontowe w 2016 roku wyniosą ponad 10 mln zł. w tym pozyskane dotacje zewnętrzne ponad 6 mln zł.

Galeria zdjęć --tutaj--

Dnia 20 grudnia 2014 r. (niedziela) w Boniewie odbyła się XVII Powiatowa Wystawa „Stoły Wigilijne na Kujawach”. Tak jak w ubiegłych latach i tym razem koła gospodyń  i młodzież ze szkół powiatu włocławskiego przygotowały najróżniejsze potrawy wigilijne. Organizatorem  wystawy był Samorząd Powiatu Włocławskiego oraz Samorząd Gminy Boniewo. Reprezentantem Gminy Lubień Kujawski były Panie Barbara Marzec, Aleksandra Seklecka, Zofia Małachowska oraz Bernadeta Jędrusiak.

Zwiedzający wystawę mogli zapoznać się z twórczością ludową. Swoje stanowiska z rękodziełem zaprezentowało dwunastu twórców. Po części artystycznej, wystawcom wręczono drobne upominki, a zgromadzeni na wystawie goście przed degustacją złożyli sobie życzenia świąteczne i podzielili się opłatkiem.

Galeria zdjęć --tutaj--