• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Trwają prace brukarskie polegające na utwardzeniu drogi wewnętrznej przy skwerku nad Jeziorem Lubieńskim. Roboty wykonywane są przez firmę TOMAWER Tomasz Nesterowicz ze Szpetala Górnego. Koszt zadania wynosi 25 tys. zł. Zadanie przyczyni się do poprawy estetyki miasta poprzez utwardzenie starobrukiem drogi wewnętrznej przy skwerku nad jeziorem lubieńskim będącym wizytówka miasta. Na zdjęciu monitorujący prace Burmistrz Lubienia Kujawskiego - Marek Wiliński, Radny Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim inicjator i pomysłodawca zadania - Adam Maciejewski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego - Bogdan Domżalski.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 07.12.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 04.12.2015 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Rząd zdecydował we wtorek o zwiększeniu stawki zwrotu w 2016 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l. Podwyższenie stawki umożliwi zwrot w 2016 roku producentom rolnym 86,00 zł na każdy hektar użytków rolnych.

Więcej informacji --tutaj--

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 03.12.2015 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Do dnia 31.01.2016 r. osoby chcące skorzystać z dofinansowania, powinny złożyć wniosek do Burmistrza Lubienia Kujawskiego, który powinien zawierać informacje:

  1. 1. Dane osobowe właścicieli obiektu który ma być objęty wnioskiem
  2. 2. Określenie przez wnioskodawcę w jakim zakresie ma być udzielone wsparcie finansowe:

- demontaż pokrycia dachowego

- transport odpadów azbestowych

- unieszkodliwianie wyrobów azbestowych

3. Adres obiektu z którego będzie demontowany azbest wraz z nr działki

4. Określenie w którym kwartale 2016 r. będzie realizowane przedsięwzięcie

5.Dokument potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek do pobrania --tutaj--

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 02.12.2015 r. (środa) o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 02.12.2015 r. (środa) o godzinie 9:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła w dniu 30 listopada 2015 roku listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2016 zadań w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019".  Na liście gminnej znalazły się 72 wnioski na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą prawie 68 mln. zł. (dostępna kwota dla gmin wynosi 24 mln zł.). Na 6 pozycji listy jest projekt Gminy Lubień Kujawski. W ramach projektu za kwotę 5,5 mln zł. planuje się przebudowę ponad 16 km dróg gminnych w miejscowościach  Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie oraz Sławęckie Góry. Kwota przyznanej dotacji z budżetu państwa wynosi 2,75 mln zł. Bezzwrotnej pomocy finansowej na sfinansowanie projektu w kwocie ponad 300 tys. zł. udzieli dodatkowo gminie Powiat Włocławski.

Lista rankingowa --tutaj--

Gmina Lubień Kujawski planuje ponadto w 2016 roku pozyskać dodatkowe środki na budowę prawie 4 km dróg w miejscowościach Czaple, Rutkowice oraz Kretkowo z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozwoliłoby to gminie na wybudowanie w 2016 roku 20 km. dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

Przypominamy, że w związku z prowadzeniem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2016-2022, prosimy o wypełnienie i dostarczenie ankiet tylko do dnia 30 listopada (Poniedziałek), pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, pok. 1 (sekretariat).

Ankiety dostępne --tutaj--