• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Stępce, gmina Lubień Kujawski na okres 3 lat.

Lp. Nr. Działki Powierzchnia w m2 Położenie Kwota wadium w zł Przeznaczenie
1 165/1LP 72m2 Stępka 60,00zł Lokal użytkowy-gastronomiczny

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, przy ul. Wojska Polskiego 29. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim nr 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 do dnia 10 kwietnia 2015 r. 

 

Więcej Informacji

Gmina Lubień Kujawski informuje mieszkańców miejscowości Kaliska, Gole o możliwości przyłączenia nieruchomości do nowo wybudowanej gminnej sieci kanalizacyjnej.

Przyłączenie nieruchomości do sieci wykonuje osoba zainteresowana na własny koszt po zgłoszeniu i uzgodnieniu tego przedsięwzięcia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim.

Osoba do kontaktu: Henryk Komorowski, tel: 602-232-991

Dnia 17 marca 2015 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie V Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z tradycją, w Powiecie Włocławskim organizowana będzie Powiatowa Wystawa "Stoły Wielkanocne na Kujawach". Organizatorem tegorocznej wystawy jest Starostwo Powiatowe we Włocławku przy współpracy z Urzędem Gminy w Lubaniu. Wystawa odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół w Lubaniu, w dniu 29 marca 2015 r. w godz. 11:00 - 14:30.

Karta Zgłoszenia do pobrania

 

W dniu 27 marca 2015 r. (piątek) o godz. 9.30 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż siana na terenie byłego lotniska w Kaliskach. Należność za zakupione siana płatna na miejscu. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania z okazji Dnia kobiet, które odbyło się dnia 08.03.2015r. w sali OSP w Lubieniu Kujawskim.

Galeria Zdjęć

ENERGA-OPERATOR S.A. informuje że w dniu 11.03.2015r. w godz. 11:00 - 13:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej, linia - LUBIEŃ PIEKARNIA

 

Od dnia 1 marca 2015 roku będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez System Rejestrów Państwowych. Nowy dowód będzie zawierał szereg nowych zabezpieczeń. Nie będzie natomiast zawierał adresu zamieszkania, dzięki temu przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu oraz informacji o kolorze oczu, wzroście ani skanu podpisu posiadacza.

Fotografia do dowodu osobistego będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód będzie można złożyć w najbliższym urzędzie, niezależnie od meldunku. Dotychczas można to było zrobić w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nowy dowód odbiera się w tym samym urzędzie, w którym złożono wniosek.

Nie ma potrzeby wymiany starych dowodów, ponieważ dotychczasowe zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Dowód osobisty otrzymamy za darmo.

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych załatwiane są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim pokój nr 21, II piętro tel: 54 284 43 33

Pobierz Wniosek

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki organizuję V Rajd Rowerowy, który odbędzie się 25 kwietnia. Na zakończenie rajdu odbędzie się ognisko w Parku w Śmiłowicach. Chętne osoby zapraszamy do zapisywania się w biurze Stowarzyszenia przy ulicy Włocławskiej 16.

Więcej Informacji!