• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wyremontuje dachy wybranych budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Planowane prace polegały będą na pokryciu wybranych budynków ZPO papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi. Łączna powierzchnia planowanych do remontu dachów wynosi ok 2 200 m2.  Na oferty w postępowaniu czekamy do 24 lipca br. Wybrany wykonawca na wykonanie prac będzie miał czas do 21 sierpnia.

Więcej informacji --tutaj--

19 lipca 2015 roku w Grudziądzu miało miejsce bardzo ciekawe i inspirujące dla wszystkich osiągnięcia Mieszkanek Lubienia Kujawskiego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieżowej - II i III miejsce w Polsce! Dziewczyny odnosiły dotąd lokalne sukcesy w boksie - trenując w Włocławskim Kubie Bokserskim START. Jest to o tyle bardzo ważna wiadomość dla naszej lokalnej wspólnoty, gdyż osiągnięcia te zostały przez zdolną młodzież Lubienia Kujawskiego. Mimo bardzo dużej skromności ze strony dziewczyn zasługują One na to by jej sukces stał się inspiracją dla innych jak i stanowił większą motywacje do działań dla Nich samych.

WERONIKA FLASZAK -- ZAJĘŁA II MIEJSCE  (SREBRNY MEDAL) W MISTRZOSTWACH POLSKI KADETEK W BOKSIE W XXI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE MŁODZIEŻY

WIKTORIA CHORĄŻAK -- ZAJĘŁA III MIEJSCE  (BRĄZOWY MEDAL) W MISTRZOSTWACH POLSKI KADETEK W BOKSIE W XXI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE MŁODZIEŻY

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 23.07.2015 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: analiza pod względem bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Dnia 22 lipca 2015 roku (środa) o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie VII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VI Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżetu gminy na 2015 rok.

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia dopłat.

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubień Kujawski na stałe obwody głosowania.

5. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2022”.

7. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do wyboru ławników.

8. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wolne wnioski, zapytania.

13. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Ośrodek Kultury w Lubieniu Kujawskim po raz pierwszy wziął udział w projekcie Summer School koordynowanym przez organizację AEISEC. W ramach tych działań podczas DZIECIŃCA gościliśmy trzy wolontariuszki: Jessę z Filipin, Camilę z Kolumbii i Piwigę Syne z Tajwanu. Zajęcia dla ponad 40 dzieci odbywały się przez tydzień. Podczas interaktywnych warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać przede wszystkim kulturę dalekich krajów( język, pismo, taniec, sztuki walki, tradycje kulinarne, szlifowanie języka angielskiego). Lubieńska młodzież przedstawiła wolontariuszkom zasoby kulturowe naszego regionu i gminy. Włocławek, skansen i dwór w Kłóbce oraz zajęcia dydaktyczne z pszczelarzami  i twórcami ludowymi, wywarły wielkie wrażenie na uczestnikach zajęć . Kolejne spotkania już za rok!

Chcę podziękować serdecznie za bezpłatną pomoc:

Artystom ludowym - Państwu Annie i Janowi Wójkiewicz  ze Szczutkowa za warsztaty rzeźbiarskie i rękodzieła artystycznego.

Pszczelarzom - Państwu Jadwidze i Bogumiłowi Pawłowskim za lekcje bartnicką i degustacje miodu.

Właścicielce Zajazdu "Arkadia" Pani Teresie Jankowskiej za użyczenie kuchni i lokalu na prezentacje sztuki kulinarnej.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego przedstawił plan podziału środków finansowych, które mają być do dyspozycji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. Największym beneficjentem będzie sołectwo Kaliska, tuż za nim znalazło się sołectwo Bagno. Ogólnie na fundusz sołecki gmina Lubień Kujawski planuje w 2015 r. przeznaczyć 336 540,31zł. Z tego planowana wysokość otrzymanej dotacji z budżetu Państwa wyniesie 30% tj. 100 962,08 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w roku 2016.

Poniżej prezentujemy podział środków:

Sołectwo Antoniewo – liczba mieszkańców 90, wysokość środków na sołectwo – 8 447,00zł

Sołectwo Beszyn – liczba mieszkańców 135, wysokość środków na sołectwo – 9 757,75zł

Sołectwo Bilno – liczba mieszkańców 255, wysokość środków na sołectwo – 13 253,06zł

Sołectwo Bagno – liczba mieszkańców 430, wysokość środków na sołectwo – 18 350,39zł

Sołectwo Błedowo – liczba mieszkańców 121, wysokość środków na sołectwo – 9 349,96zł

Sołectwo Czaple – liczba mieszkańców 208, wysokość środków na sołectwo – 11 884,06zł

Sołectwo Chojny – liczba mieszkańców 168, wysokość środków na sołectwo – 10 718,96zł

Sołectwo Dziankowo – liczba mieszkańców 168, wysokość środków na sołectwo – 10 718,96zł

Sołectwo Gliznowo – liczba mieszkańców 351, wysokość środków na sołectwo – 16 049,31zł

Sołectwo Gagowy – liczba mieszkańców 253, wysokość środków na sołectwo – 13 194,80zł

Sołectwo Gole – liczba mieszkańców 329, wysokość środków na sołectwo – 15 408,50zł

Sołectwo Kanibród  – liczba mieszkańców 164, wysokość środków na sołectwo – 10 602,45zł

Sołectwo Kretkowo – liczba mieszkańców 201, wysokość środków na sołectwo – 11 680,17zł

Sołectwo Krzewie – liczba mieszkańców 209, wysokość środków na sołectwo – 11 913,19zł

Sołectwo Kobyla Łąka – liczba mieszkańców 251, wysokość środków na sołectwo – 13 136,55zł

Sołectwo Kłóbka  – liczba mieszkańców 314, wysokość środków na sołectwo – 14 971,59zł

Sołectwo Kaliska  – liczba mieszkańców 601, wysokość środków na sołectwo – 23 331,21zł

Sołectwo Modlibórz – liczba mieszkańców 211, wysokość środków na sołectwo – 11 971,44zł

Sołectwo Morzyce  – liczba mieszkańców 198, wysokość środków na sołectwo – 11 592,78zł

Sołectwo Narty – liczba mieszkańców 234, wysokość środków na sołectwo – 12 641,38zł

Sołectwo Rutkowice – liczba mieszkańców 179, wysokość środków na sołectwo – 11 039,36zł

Sołectwo Rzeżewo – liczba mieszkańców 421, wysokość środków na sołectwo – 18 088,24zł

Sołectwo Szewo  – liczba mieszkańców 128, wysokość środków na sołectwo – 9 553,85zł

Sołectwo Świerna – liczba mieszkańców 199, wysokość środków na sołectwo – 11 621,91zł

Sołectwo Wola Dziankowska – liczba mieszkańców 72, wysokość środków na sołectwo – 7 922,71zł

Sołectwo Wiktorowo – liczba mieszkańców 135, wysokość środków na sołectwo – 9 757,75zł

Sołectwo Wola Olszowa – liczba mieszkańców 129, wysokość środków przypadających na sołectwo – 9 582,98zł

 

Lubień Kujawski – liczba mieszkańców 1 358, wysokość środków – 29 127,60złWięcej o funduszu sołeckim w Gminie Lubień Kujawski --tutaj--

W dniu 13 lipca  br. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Panem Markiem Małachowskim dokonywali kolejnego przeglądu zaawansowania prac inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”. Prace budowlane za kwotę 2.8 mln. zł realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Termin zakończenia prac upływa we wrześniu br. W chwili obecnej prace są wykonywane zgodnie z umownym harmonogramem.

W minioną sobotę nad Jeziorem Lubieńskim odbył się piknik rodzinny. W programie imprezy, na którą zapraszali burmistrz Lubienia Kujawskiego wraz z Radą Miejską znalazły się liczne konkursy, pokazy m.in. WOPR-U i koncerty. Gwiazdą wieczoru był zespół "Piękni i Młodzi" Impreza ściągnęła tłumy gości. W trakcie uroczystości za tak liczny udział w wydarzeniu dziękowali uczestnikom Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Pan Marek Małachowski. Podziękowania otrzymały także wszystkie osoby, które przyczyniły się do zorganizowania oraz sprawnego przebiegu imprezy tj. m.in. Radni Rady Miejskiej, Pani Milena Nęcka Pracownik Urzędu Miejskiego, Pan Robert Paczkowski Dyrektor Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim, strażacy ochotnicy z Lubienia Kujawskiego, służby porządkowe oraz Policja.

Galeria Zdjęć --tutaj--

10 lipca br. tereny inwestycje w Lubieniu Kujawskim wizytowane były przez Zespół Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie objazdu zaprezentowane zostały walory inwestycyjne terenów w Lubieniu Kujawskim. Oprócz przygotowania infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych oceniany był również stopień ich skomunikowania oraz dostępność do kadr. Współpraca z PAIiIZ jest istotna z punktu widzenia dalszego zagospodarowania terenów inwestycyjnych wokół Lubienia Kujawskiego. Agencja jako wyspecjalizowana instytucja, pomaga inwestorom zagranicznym wejść na polski rynek.  Pełni rolę przewodnika dla inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego. PAIiIZ oferuje także szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich lokalizacji,  partnerów oraz dostawców.