• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Trwają prace związane z dostawą kruszywa mineralnego - żwiru łamanego frakcji 0 - 31,5 mm przeznaczonego na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Lubień Kujawski w 2015 roku, w ilości 2500 ton. Zadanie jest realizowane pojazdami wyposażonymi w urządzenia samowyładowcze, w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 

 

W sobotę 20 czerwca 2015 roku na kompleksach sportowych ZPO w Lubieniu Kujawskim odbył się Festyn Sportowy 2015 z okazji 20-lecia działalności KS Lubienianka. Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie ZPO w Lubieniu Kujawskim --tutaj--

Dziś Rada Powiatu we Włocławku jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współpracę z Gminą Lubień Kujawski w zakresie przebudowy dróg gminnych i powiatowych w 2016 roku. Powiat ma być partnerem gminy przy wspólnej realizacji przebudowy ok. 12 km. dróg gminnych w miejscowościach Gole, Golska Kolonia, Kaliska, Krzewie, Sławęckie Góry, Kamienna, Wola Olszowa, Kretkowo i Morzyce oraz drogi powiatowej Kaliska, Kobyla Łąka, Kamienna. Planuje się, że całe zadanie będzie opiewać na ok. 6 mln zł. z tej kwoty 3 mln. będą pochodziły z pozyskanych dotacji, ok. 2 mln wyniesie wkład własny gminy, natomiast ok. 1 mln to wkład własny powiatu.

Trwają prace przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”. Prace budowlane za kwotę 2.8 mln. zł realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Zakończono już pierwsze roboty bitumiczne związane z ułożeniem warstw asfaltowych jezdni w miejscowościach Wola Dziankowska i Antoniewo. Aktualnie drogowcy wykonują prace w miejscowości Wąwał. Termin zakończenia wszystkich prac upływa we wrześniu br. W chwili obecnej prace są wykonywane zgodnie z umownym harmonogramem. 

Galeria zdjęć --tutaj--

W dniu 30 czerwca 2015 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Gagowy w celu wyborów Sołtysa.

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 24.06.2015 r. (środa) o godzinie 800 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie i sprawy bieżące.

 

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Radni Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim uchwałą nr VI/43/2015 w sprawie „ Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, dokonali zwiększenia wysokości stypendiów o 20%.

Dotychczasowe stawki wynosiły:

Stypendium I stopnia – 3000,

Stypendium II stopnia – 2000,

Stypendium III stopnia – 1000.

Po 20 % podwyżce będą wynosiły odpowiednio 3600 zł, 2400 zł i 1200 zł.

Celem programu jest wspierania rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać i potrafią sobie wyznaczać cele do osiągnięcia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 23.06.2015 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: analiza pod względem bezpieczeństwa stanu przygotowań miejsc do wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przegląd kąpieliska miejskiego pod względem bezpieczeństwa.

 

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam