• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 9 września br. Komitet sterujący zatwierdził Strategię Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego. W w/w strategii uwzględniono na podstawowej liście pięć projektów z gminy Lubień Kujawski mających mieć priorytet przy ubieganiu się o dotacje z Unii Europejskiej do 2018 r. Są to zadania:


1.Termomodernizacja budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych;
Całkowita wartość 1 941 176,47 zł. Środki własne 291 176,47 zł. dotacja z EFRR 1 650 000,00 zł.


2.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
Całkowita wartość 1 164 705,88 zł. Środki własne 174 705,99 zł. dotacja z EFRR 990 000,00 zł.


3.Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem lubieńskim;
Całkowita wartość 294 117,65 zł. Środki własne 44 117,65 zł. dotacja z EFRR 250 000,00 zł.


4.Rewitalizacja Lubienia Kujawskiego;
Całkowita wartość 705 882,35 zł. Środki własne 105 882,35 zł. dotacja z EFRR 600 000,00 zł.


5.Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych.


Całkowita wartość 352 941,18 zł. Środki własne 52 941,18 zł. dotacja z EFS 300 000,00 zł.


Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego --tutaj--

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 11.09.2015 r. (piątek) o godzinie 12:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: kontrola wydatków Urzędu w 2015 roku.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Informuję, że w dniu 23 września 2015 r. (środa) o godz. 18.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbędzie się zebranie mieszkańców Lubienia Kujawskiego z władzami samorządowymi w celu omówienia przeznaczenia środków pochodzących z „funduszu sołeckiego” na 2016 rok.

Przewodniczący Samorządu Mieszkańców

Bogdan Kaniewski

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 10.09.2015 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zabezpieczenie imprezy na zakończenie lata.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 09.09.2015 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: przesunięcia budżetowe.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej w dniu 7 września 2015 roku (poniedziałek) zostaje odwołane z przyczyn losowych.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 07.09.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: przesunięcia budżetowe.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Komisja Gminna obecnie pracuje nad sporządzeniem zbiorczego protokołu strat spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - susza 2015r. w mieście i gminie Lubień Kujawski. Następnie indywidualne protokoły prześle do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w celu zatwierdzenia. Prace komisji szacujących straty na terenie gminy trwają w trybie przyspieszonym. Komisja Gminna informuje, że rolnicy zgłosili całość strat w uprawach rolnych spowodowanych susząw 2015 r. w swoich gospodarstwach rolnych. Ujęcie w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowych upraw rolnych tj. rzepak, rzepik, rośliny strączkowe, ziemniaki, warzywa gruntowe, burak cukrowy i kukurydza na kiszonkę pozwoli na uwzględnienie ich % strat w protokołach. Jednocześnie informujemy, że Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2015r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r. suszy.